1. Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry

1.1 Yleistä Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:stä
1.3 SKUL:n hallitus
1.4 Työvaliokunta
1.5 Työntekijät
1.6 Hallituksen ja toiminnanjohtajan välinen työnjako

1.1 YLEISTÄ SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITTO RY:STÄ

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry. (SKUL) on Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö ja se on perustettu v. 1920.

Maassamme on n. 500 000 kuulovammaista, joista kuuroja n. 5 000.

SKUL toimii valtakunnallisesti opetusministeriön vuosittain myöntämän toiminta-avustuksen tukemana. Varsinaisia jäseniä SKUL:ssa on 1100. SKUL:ssa on 14 jäsenseuraa. Pohjoisin jäsenseura toimii Oulussa.

SKUL:n lajiohjelmaan kuuluvat mm. jääkiekkoilu, koripalloilu, lentopalloilu, yleisurheilu, futsal, suunnistus, keilailu, salibandy, kunto- ja senioriliikunta. Yksittäisesti harrastetaan myös monia muita urheilumuotoja. Edellä mainituissa lajeissa liitollamme on myös omat, erilliset lajijaostot.

SKUL:n toiminta-ajatuksena on luoda mahdollisimman tasa-arvoiset liikuntaolosuhteet maamme kuulovammaisille ihmisille yhteiskunnassamme. Liittomme palvelee kuuroja, viittomakielellä kommunikoivia sekä  huonokuuloisia ihmisiä. Toiminnassamme on myös huonokuuloisia, jotka eivät kommunikoi viittomakielellä. Kilpailutoimintaamme osallistuessa pääperiaatteena on, että henkilö, jonka kuulovaje on ilman kuulolaitteen apua mitattuna yli 55 desibeliä, voi osallistua kilpailutoimintaamme. Kuntoliikuntatoimintaamme toki voivat osallistua muutkin.

SKUL toimii jäsenseurojensa keskusjärjestönä ohjaten, kouluttaen, avustaen ja johtaen niiden toimintaa. SKUL:n palveluksessa on kolme toimihenkilöä: toiminnanjohtaja Juha-Matti Aaltonen, liikunnanohjaaja Juha Sandell ja sihteeri Lea Kolhanen. Sivutoimisena työntekijänä toimii talousvastaava Jukka Hurtamo.

Liiton kotipaikka on Helsingissä, mutta toimipiste sijaitsee Turussa. Voitte ottaa yhteyttä kaikissa liittomme toimintaan liittyvissä asioissa toiminnanjohtajaan – ellei asianne koske suoraan kyseessä olevaa muuta työntekijää.

SKUL:n kilpailutoiminta on hyvin vilkasta. Liittomme kattojärjestö, Kuurojen Kansainvälinen Urheiluliitto (ICSD) on maailman vanhin vammaisurheilujärjestö. ICSD on Kansainvälisen Olympiakomitean, KOK:n, tunnustama järjestö. KOK antoi vuonna 2001 ICSD:lle oikeuden käyttää olympia-termiä ”Deaflympics” entisen ”World Games”, Maailmankisojen, sijasta.

SKUL:lla on kilpailutoimintaa kaikilla seuraavilla tasoilla, SM-, NBDSF-, EM-, MM-kisat ja Kesä- sekä Talviolympialaiset (Deaflympics). Olympialaisilla on suurin kilpailuarvo. Kisat ovat KOK:n tunnustamat.

Lisätietoja Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n toiminnasta www.skul.org.

1.2 ORGANISAATIOKAAVIO

SKUL:n organisaatiokaavio

1.3. SKUL:N HALLITUS

  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Jäsenet valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan.
  • Miten valitaan? Puheenjohtaja: Seurojen edustajat valitsevat liittokokouksessa, puheenjohtajan toimikausi kaksi vuotta. Hallituksen jäsenet: Valitaan liittokokouksessa, vuoro vuosittain kolme edustajaa erovuorossa. Toimikausi on kaksivuotinen.
  • Yhteydenpito hallitukseen tapahtuu seurojen yhteyshenkilön tai toiminnanjohtajan kautta. Jos haluaa jonkin asian hallituksen käsiteltäväksi, paras tapa on ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan. Hän valmistelee ja esittelee asiat hallitukselle. Tilanteen mukaan voi myös kääntyä suoraan hallituksen jäsenen puoleen.
  • Hallituksessa toimivat myös liiton toiminnanjohtaja ja talousvastaava, mutta heillä ei ole päätösvaltaa kokouksissa.

1.4. TYÖVALIOKUNTA

Työvaliokunta on hallituksen avustava elin. Siihen kuuluu kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
Työvaliokunnan puheenjohtajana on liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajan valitsee työvaliokunta keskuudestaan.

1.5. TYÖNTEKIJÄT

Liitossa on neljä työntekijää:

toiminnanjohtaja Juha-Matti Aaltonen
liikunnanohjaaja Juha Sandell
sihteeri Lea Kolhanen
talousvastaava Jukka Hurtamo, sivutoiminen työntekijä

Työntekijöiden vastuualueet

  • Toiminnanjohtaja vastaa liiton toiminnasta kokonaisuudessaan, periaatteessa kaikki asiat suoraan hänelle, paitsi selvästi jaostojen alaisuuteen kuuluvat asiat suoraan jaostoille ja laskut talousvastaavalle.
  • Voi ottaa yhteyttä myös liiton sihteeriin, joka tarpeen mukaan välittää asiat eteenpäin oikealle henkilölle.
  • Liikunnanohjaaja järjestää ohjattua liikuntatoimintaa pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella kaikenikäisille kuuroille ja kuulovammaisille. Tarvittaessa häneltä saa myös henkilökohtaista opastusta.
  • Talousvastaava vastaa liiton maksuliikenteestä, tilityksistä ja kirjanpidosta kokonaisuudessaan. Hänelle lähetetään laskut ja matkalaskut.
Julkaistu 23.12.2012 ja muokattu viimeksi 13.9.2016.