11. Tiedottaminen

11.1 SKUL:n tiedotuskanavat

11.1. SKUL:N TIEDOTUSKANAVAT

 • SKUL:n kotisivu www.skul.org
 • Kuurojen Urheilu –lehti
 • Teksti-tv sivu 563
 • Mailitse ja myös postitse suoraan seuroille ja jaostoille
 • Suoraa tiedotusta viittomalla seuroissa ja kuurojen yhdistyksillä, esim. hallituksen jäsenten tai toiminnanjohtajan vierailut sekä seminaareissa ja kokouksissa mukana olleiden seurojen edustajien kautta seurojen jäsenille
 • Kuurojen lehti
 • ”Suoramarkkinointi” esim. kuulovammaisten kouluille sekä leireillä ja tapahtumissa mukana olleille
 • Multimedia
 • www.kuurojenurheilu.com

Pääasiallisin tiedotuskanava on liiton kotisivut.

11.2. SKUL:N MULTIMEDIA

2006 – 2007 toteutetun viittomakielisen multimediaesityksen tarkoituksena on kehittää
Suomen Kuurojen Urheiluliiton liiton tiedotustoimintaa ja lisätä SKUL:n tunnettuutta.
Esitystä voi seurata suomalaisella viittomakielellä, kansainvälisellä viittomisella sekä
tekstitettynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Liitosta ja liiton toiminnasta kertova Multimedia-romppu ja käsiohjelma on toimitettu
jäsenseuroille ja lajijaostoille, kuulovammaisten kouluille, muille kuulovammaisjärjestöille ja
yhteistyökumppaneille.

Multimediaesitystä voi katsoa myös liiton kotisivulta: www.skul.org. Etusivun vasemmasta
reunasta voi valita hitaammalle ja nopeammalle yhteydelle sopivan version.

11.3. SEUROJEN TIEDOTUSVASTUU LIITON SUUNTAAN

Jäsenseurojen tulee tiedottaa liitolle mm. seuraavista asioista:

 • Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatiminen ja lähettäminen
  • Talousvastaava tarvitsee jäsenmäärän jäsenmaksun määrittelyä varten:
  • Kun jäsenmaksu suoritettu ajoissa, on seuralla äänioikeus liittokokouksessa!
 • Jäsenluettelo
 • Johtokunnan jäsenet, yhteyshenkilö
 • Yhteystiedot,
  • Huom! Postiosoitteiden ja sähköpostiosoitteiden muutokset liiton toimistoon
  • heti kun tiedossa!
 • Tulokset järjestetyistä kisoista
 • Muut kotisivulla tiedotettavat asiat, esim. jaostojen tapahtumia
Julkaistu 23.12.2012 ja muokattu viimeksi 10.2.2014.