3. Lajijaostot

3. Lajijaostot
3.1 Lajijaostojen roolit
3.2 Lajijaostojen vastuut ja velvoitteet

Suomen Kuurojen Urheiluliiton alaisuudessa toimivat seuraavat lajijaostot:

Yksilölajijaostot: golf, suunnistus, yleisurheilu
Joukkuelajijaostot: curling, jääkiekko, keilailu, palloilujaosto (sis. futsal, rantalentopallo, salibandy, sulkapallo)

 

3.1. LAJIJAOSTOJEN ROOLIT

  • Toimii liiton hallituksen alaisena asiantuntijaelimenä.
  • Tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa toiminta-alaansa kuuluvassa lajissa valmennus- ja kilpailutoimintaa liiton hallituksen myöntämän olympiavalmennusrahan ja oman talousarvionsa puitteissa.
  • Pitää yhteyttä lajinsa seuroihin, liittoon ja muihin mahdollisiin alueorganisaatioihin.
  • Liiton hallitus päättää jaostojen esityksen ja oman harkintansa mukaan itse jatkotoimenpiteistä.

3.2. LAJIJAOSTOJEN VASTUUT JA VELVOITTEET

Jäsenten suuntaan:
tiedotus jaoston ja myös SKUL:n toiminnasta ja asioista

SKUL:n suuntaan

  • Toimintakertomus: Lähetettävä liiton toimistoon 15.3. mennessä (malli liitteissä). Toivomuksena on kuitenkin lähettää jaoston toimintakertomus liittoon helmikuun aikana liiton oman toimintakertomuksen laatimista varten.
  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio: Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio on annettava SKUL:n hallitukselle tiedoksi lähettämällä ne liiton toimistoon 31.11. mennessä. (malli liitteissä)
  • SWOT: Vuosittain päivitettävä seuran SWOT ja otettava mukaan syksyllä seurojen ja lajijaostojen yhteistyöpäiville.

Tiedoksenne, että 2009 on tarkoitus perustaa sivutoiminen lajijaostojen yhdyshenkilön toimi.
Yhdyshenkilön tehtävänä ja tarkoituksena on tukea ja vahvistaa lajijaostojen toimintaa,
tiedottaa ajankohtaisista asioista ja toimia lajijaostojen ja toiminnanjohtajan välisenä linkkinä.
Voitte vastaisuudessa asioida myös suoraan yhdyshenkilön kanssa.
Lisätietoja yhdyshenkilöstä, kun asia on ajankohtainen.

Julkaistu 23.12.2012 ja muokattu viimeksi 10.2.2014.