4. Toimikunnat

4. Toimikunnat
4.1 Toimikuntien tehtävät ja tavoitteet
4.2 Toimikuntien vastuut ja velvoitteet

Suomen Kuurojen Urheiluliiton alaisuudessa toimivat seuraavat toimikunnat:

  • Tiedotustoimikunta
  • Kunto- ja terveysliikuntajaosto Kuteli, joka vastaa kaikenikäisten kuntoliikuntatarjonnasta

 

4.1. TOIMIKUNTIEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

  • Toimii asiantuntijaelimenä liiton hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
  • Tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa toiminta-alaansa urheiluja kuntoliikuntatoimintaa liiton hallituksen hyväksymän talousarvion puitteissa.
  • Pitää yhteyttä lajinsa seuroihin, liittoon ja muihin mahdollisiin alueorganisaatioihin.
  • Liiton hallitus päättää toimikuntien esityksen ja oman harkintansa mukaan itse jatkotoimenpiteistä.

 

4.2. TOIMIKUNTIEN VASTUUT JA VELVOITTEET

Jäsenten suuntaan: tiedotus
SKUL:n suuntaan

  • Toimintakertomus: lähetettävä liiton toimistoon 15.3. mennessä. (malli liitteissä)
  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio: Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio on annettava SKUL:n hallitukselle tiedoksi lähettämällä ne liiton toimistoon 1.11. mennessä. (malli liitteissä)
  • SWOT: vuosittain päivitettävä seuran SWOT ja otettava mukaan syksyllä seurojen ja lajijaostojen yhteistyöpäiville.
Julkaistu 23.12.2012 ja muokattu viimeksi 10.2.2014.