7. Seurojen ja lajijaostojen yhteistyöseminaarit

7. Seurojen ja lajijaostojen yhteistyöseminaarit

Seurojen ja lajijaostojen yhteistyöseminaari järjestetään vuosittain syksyllä.
Mukaan kutsutaan liiton jäsenseurat, lajijaostot, hallituksen jäsenet sekä työntekijät.

Yhteistyöseminaarin tavoitteena on:

  • Kehittää keskinäistä yhteistyötä liiton jokaisen elimen kanssa
  • Tiedottaa ja keskustella ajankohtaisista asioista
  • Seurojen ja lajijaostojen SWOTin tarkastaminen
  • Toimintasuunnitelmien kartoitus
  • Mahdollisesti mukana olevaan erityisteemaan tutustuminen ja siitä keskusteleminen.

Yhteistyöseminaariin voi osallistua liiton jokaisesta jäsenseurasta tai lajijaostosta 1-2
edustajaa. SKUL kustantaa taloudellisten mahdollisuuksien mukaan heille majoituksen ja
ruokailut sekä korvaa matkakustannukset yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti.

Julkaistu 23.12.2012 ja muokattu viimeksi 10.2.2014.