8. Kansainvälinen toiminta

8.2 ICSD
8.2b Suomalaisurheilijat ICSD:n kisoissa
8.3 EDSO
8.4 NBDSF
8.4b Suomalaisurheilijat NBDSF:n kisoissa

8.1. KANSAINVÄLISET KOK:N TUNNUSTAMAT KATTOJÄRJESTÖT/URHEILUORGANISAATIOT

HUOM:
Kuurojen kansainvälisissä urheiluorganisaatioissa ja toiminnassa on
lähitulevaisuudessa suunnitteilla suuria muutoksia.

 

8.2. ICSD

The International Committee of Sports for the Deaf = Kansainvälinen kuurojen
urheilukomitea

24.8.1924 perustettiin Pariisissa, Ranskassa The Comité International des Sports des
Sourds (CISS) hallinnoimaan joka neljäs vuosi järjestettäviä Kuurojen Maailmankisoja ja se
onkin maailman vanhin vammaisurheilujärjestö. Suomen Kuurojen Urheiluliitto liittyi CISS:n jäseneksi 1929.

ICSD on Kansainvälisen Olympiakomitean, (KOK), tunnustama järjestö. Vuonna 2001
CISS:in kongressissa Roomassa IOC:n (Kansainvälinen Olympiakomitea) ja CISS:in
välisessä sopimuksessa nimi Deaflympics korvasi aikaisemmin käytetyn nimen Deaf World
Games (Kuurojen Maailmankisat). Deaflympics-kisoille annettiin sama asema kuin
paralympialaisille ja olympialaisille. Deaflympics-kisoilla on siis sama asema kuurojen
urheilussa kuin olympialaisilla on kuulevilla ja paralympialaisilla muilla vammaisilla.
Deaflympics-kisat ovatkin suurin kuurojen kansainvälinen tapahtuma, johon tulee kilpailijoita
ja katselijoita kaikkialta maailmasta.

Vuonna 2006 CISS:n kongressissa otettiin käyttöön järjestön uusi nimi, ICSD.
ICSD hallinnoi kuurojen kansainvälisiä kisoja: kesä- ja talvi-Deaflympics sekä MM-kisoja.
Järjestöllä on 96 jäsenjärjestöä.
HUOM: järjestölle on tulossa jo seuraava nimenmuutos, uudeksi nimeksi tullee IDC
(International Deaflympics Committee = Kansainvälinen Deaflympics-komitea).

Tällä hetkellä on suunnitteilla reformimuutoksia, joiden jälkeen ICSD jakautuisi kolmeen,
toisistaan selvästi eroavaan osaan: 1) IDC 2) MM-kisat 3) Nuorten kisat. Muutokset ovat
toteutumassa muutaman vuoden kuluttua.
Suomalaisurheilijat ICSD:n kisoissa:

Edustusurheilijat Deaflympics- ja eri lajien MM-kisoihin valitsee SKUL:n hallitus lajijaoston
tekemän ehdotuksen ja urheilijoiden tulosten perusteella.
Voidakseen edustaa Suomen Kuurojen Urheiluliittoa ulkomailla, edustusurheilijan tulee olla
SKUL:n jäsenseuran jäsen, vaikka hänellä ei olisikaan suoraa tarvetta olla jäsen.
Voidakseen osallistua kansainvälisiin kisoihin kilpailijoilla tulee olla vähintään 55 dB:n
kuulonalenema paremmassa korvassa.

SKUL:n määrittelemä tulosrajavaatimus Deaflympics-kisojen yleisurheiluun: Lasketaan
kolmen edellisten Deaflympics-kisojen tulosten, kolmanneksi sijoittuneiden, aika ja
tuloskeskiarvo sekä vastaavasti myös kuudenneksi sijoittuneiden.
Liiton hallitus voi myös erityisharkintansa mukaan valita urheilijoita myös muilla perusteilla.

ICSD:n säännöt löytyvät liiton kotisivulta www.skul.org -> materiaalisalkku -> säännöt
sekä myös seuraoppaan liitteistä.

ICSD:n kotisivut: http://www.deaflympics.com/

8.3. EDSO

European Deaf Sports Organisation = Euroopan Kuurojen Urheilujärjestö
EDSO on Euroopan kuurojen urheilujärjestö. Se on perustettu 1983 vastaamaan eri lajien
EM-kisojen järjestämisestä.
Järjestöllä on 40 jäsenjärjestöä, joissa yhteensä 1.000 jäsenseuraa ja 50.000 urheilijaa.

Suomalaisurheilijat EDSO:n kisoissa:

Edustusurheilijat EM-kisoihin valitsee SKUL:n hallitus lajijaoston tekemän ehdotuksen ja
urheilijoiden tulosten perusteella.
Voidakseen edustaa Suomen Kuurojen Urheiluliittoa ulkomailla, edustusurheilijan tulee olla
SKUL:n jäsenseuran jäsen, vaikka hänellä ei olisikaan suoraa tarvetta olla jäsen.

Voidakseen osallistua kansainvälisiin kisoihin kilpailijoilla tulee olla vähintään 55 dB:n
kuulonalenema paremmassa korvassa.

EDSO:n säännöt löytyvät liiton kotisivulta www.skul.org -> materiaalisalkku -> säännöt
sekä myös seuraoppaan liitteistä.

EDSO:n kotisivujen osoite: http://www.deafsports-edso.eu/

 

8.4. NBDSF

NBDSF on Pohjoismaiden ja Baltian maiden kuurojen urheilutoiminnan kattojärjestö. Se
järjestää Pohjois- ja Baltian maiden mestaruuskilpailuja kuuroille urheilijoille liiton hallituksen
hyväksymissä lajeissa.

NBDSF koostuu Norjan, Ruotsin, Suomen, Islannin, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan
kansallisista kuurojen urheiluliitoista.
Liiton tavoite on yhteistyön edistäminen Pohjois- ja Baltian maiden kuurojen urheiluliittojen
välillä ja myös niiden toiminnan tukeminen.

Pohjoismainen Kuuromykkäin Urheiluliitto perustettiin 5.8.1912 ja jäseniä olivat vain
pohjoismaat. Vuonna 1952 nimeksi muutettiin Pohjoismaiden Kuurojen Urheiluliitto. Baltian
maat Viro, Liettua ja Latvia liittyivät jäseniksi 1998 ja uudeksi nimeksi vahvistettiin Pohjois- ja
Baltian maiden Kuurojen Urheiluliitto.
Liitto on ainutlaatuinen siinä, että se aloitti toimintansa jo ennen kuin kaikissa sen
jäsenmaissa oli perustettu kansallinen kuurojen urheiluliitto.

NBDSF on yhteistyöjärjestö, joka toimii Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken ICSD:n ja
EDSO:n tavoitteiden mukaisesti. Kukin maa vastaa itse osallistumisestaan Deaflympicskisoihin.

Suomalaisurheilijat NBDSF:n kisoissa:

Edustusurheilijat PBM-kisoihin valitsee SKUL:n hallitus lajijaoston tekemän ehdotuksen ja
urheilijoiden tulosten perusteella. Voidakseen edustaa Suomen Kuurojen Urheiluliittoa ulkomailla, edustusurheilijan tulee olla SKUL:n jäsenseuran jäsen, vaikka hänellä ei olisikaan suoraa tarvetta olla jäsen.

Voidakseen osallistua kansainvälisiin kisoihin kilpailijoilla tulee olla vähintään 55 dB:n
kuulonalenema paremmassa korvassa.

NBDSF:n säännöt löytyvät liiton kotisivulta www.skul.org -> materiaalisalkku -> säännöt
sekä myös seuraoppaan liitteistä.

NBDSF:n kotisivujen osoite: http://www.skul.org/nbdsf/

Julkaistu 23.12.2012 ja muokattu viimeksi 4.2.2014.