Hallitus

SKUL:n hallituksessa on seitsemän henkilöä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Urheiluseurojen edustajat valitsevat jäsenet liittokokouksessa. Liittokokouksellla on organisaation ylin toimivalta.

Toimikausi on aina kaksi vuotta kerrallaan.

Julkaistu 10.10.2014.