Toiminta-ajatus

Mikä on SKUL:n toiminta-ajatus?

SKUL pyrkii luomaan mahdollisimman tasa-arvoiset liikunta- ja urheiluolosuhteet kaikille Suomen viittomakielisille ja huonokuuloisille.

Kieli ei ole esteenä: liiton toiminnassa on mukana myös huonokuuloisia, jotka eivät kommunikoi viittomakielellä. Tarvittaessa käytetään viittomakielentulkkia.

Julkaistu 10.10.2014.