Liikunnanohjaus

Liitolla on ollut liikunnanohjausta jo 1980-luvulta lähtien.

Aluksi liikunnanohjaustoiminta keskittyi pääkaupunkiseudulle, mutta viime vuosina liikunnanohjausta on ollut saatavilla myös Turussa ja Oulussa.

Liikunnanohjaajien työ on tärkeää, sillä he vaikuttavat ihmisten asenteisiin liikuntaa kohtaan. He järjestävät liikuntapalveluita kaikille ikäluokille lapsista eläkeläisiin.

Liikunnanohjaajien järjestämät tapahtumat ovat kaikille avoimia kuulon asteesta riippumatta!

Julkaistu 10.10.2014.