Ansiomitalien ohjesääntö

1 §
Tämän ohjesäännön piiriin kuuluvat seuraavat Suomen Kuurojen Urheiluliiton ansiomitalit:

  • pronssinen ansiomitali
  • hopeinen ansiomitali
  • kultainen ansiomitali

2 §
Myöntämisperusteet:

Pronssinen ansiomitali: pitkäaikainen, vähintään 10 vuotta kestänyt ansiokas toiminta liiton jäsenseuran johtokunnassa. Mitali voidaan myöntää myös huomattavista urheilullisista ansioista sekä henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut seuran tai liiton hyväksi.

Hopeinen ansiomitali: pitkäaikainen, vähintään 20 vuotta kestänyt ansiokas toiminta jäsenseuran johtokunnassa tai 15 vuotta seuran puheenjohtajana ja liiton toiminnoissa. Erikoistapauksissa huomattavat urheilulliset ansiot oikeuttavat mitalin saantiin.

Kultainen ansiomitali: on saanut hopeisen ansiomitalin ja toiminut huomattavan ansiokkaasti kuurojen urheilun hyväksi liiton johto- ym. tehtävissä.

3 §
Ansiomitalit myöntää liiton hallitus. Aloitteen mitalin myöntämiseksi voi tehdä liiton jäsenseura ja anomuksessa on tarkasti selvitettävä kyseisen henkilön toiminta urheilun hyväksi.

4 §
Liiton hallitus voi oma-aloitteisesti myöntää mitalin henkilölle, jonka katsoo toimineen näiden sääntöjen 2§ mukaisesti.

5 §
Jaetut ansiomitalit on numeroitava juoksevasti omissa sarjoissaan.

6 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Suomen Kuurojen Urheiluliiton hallituksen päätöksellä.

7 §
Suomen Kuurojen Urheiluliiton hallitus on hyväksynyt nämä säännöt kokouksessaan 18. päivänä marraskuuta 1979 Malminharjulla.

X