IKILIIKKUJAT-HANKE

Ikiliikkujat-hankkeen esittely: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta jatkohankkeelle, joka on Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustus seniorien etäjumpan toteuttamiseksi ajalla

1.6.2023-31.5.2026.

Tiivis kuvaus hankkeen toimintasuunnitelmasta

Suomessa ei ole paljon liikuntatarjontaa omalla äidinkielellä viittomakielisille ikäihmisille tarjonnan puutteen takia sekä tiedonsaanti hyvinvointiin ja liikuntamahdollisuuksiin liittyvistä viittomakielellä on todella vähäistä koska suurin osa kuulovammaisista ikäihmisistä asuvat kunnissa, joissa palvelujen saaminen viittomakielellä on hyvin vähäistä tai ei ollenkaan. Hankkeen alkuvaiheessa liikunnanohjaajat käyvät kampanjakiertueissa eri kuulo-alojen järjestöjen yhdistyksien seniorikerhoissa sekä sovitaan yhteistyöpalaverista mm. eri kuulo-alojen järjestöjen kuntoutussihteerien että seurakuntien diakonien kanssa. Palaverin tavoitteena on kartoittaa yksinäisten ikäihmisten tilanteita eri puolella Suomea ja suunnittelemme yhdessä, että miten voimme tuoda heidät palvelujemme piiriin. Tulemme käymään Kuurojen Liiton ja Kuuloliiton yhdistyksillä ohjaamassa jumppaa ja luennoimassa liikunnan merkityksestä jokapäiväiseen elämään sekä neuvomme myös terveellisempään elämäntapaan. 

Suomen Kuurojen urheiluliitto, Kuurojen Liitto ja Kuuloliitto tiedottavat jäsenyhdistyksille näistä etäjumpista ja järjestävät jäsenyhdistyksille hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvät luennot ja ohjatut jumpat palvelukeskuksissa käyntien yhteydessä. Tämän jälkeen jumppa siirtyy viittomakielisten ikäihmisten ZOOM-alustaan vuorovaikuitteiseen etäjumppaan, josta tulisi Suomen Kuurojen Urheiluliiton vakituinen toimintatavaksi.

Hankkeen koordinaattori kehittää yhteistyötä eri sidosryhmien (esim. Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ry, Palvelusäätiö ja seurakunnat) ja kaupunkien liikuntapalvelujen kanssa viittomakielisten ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien luomiseksi ja kehittämiseksi.

Lisätietoa tulossa pian syksyllä mm. Hyvinvointikiertueesta sekä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa aloitettavasta pohjoisen yhteiostyöstä. 

Saku-Petteri Lehtonen

Liikuntakoordinaattori
(sijainen)

saku-petteri.lehtonen@skul.org
+358 40 1394 229

  • Liiton liikuntatoiminta
  • SM-kisojen koordinointi