INKLUUSIOHANKE

Inkluusiohankeen esittely: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta hankkeelle, joka on tarkoitettu tuen ja inkluusion kehittämistoimintaan yhteistyössä eri lajiliittojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuoda kuulovammaiset liikkujat ja urheilijat eri lajiliittojen toimintoihin mukaan inkluusioperiaatteella, jotta heillä on mahdollisuus urheilla ja liikkua yhdenvertaisesti lajiliittojen toiminnassa.

Hankkeen 1.osio on alkanut 1.11.2021. Hankekausi oli 31.12.2022 saakka, mutta hankkeelle saatiin jatkoaikaa 31.7.2023 asti. 2.osio hankkeesta on jatkohakemus koskien kuulovammaisten liikkujien ja urheilijoiden inkluusion toteuttamista. OKM myönsi avustuspäätöksen 1.8.-31.12.2023, mutta haimme jatkoaikaa 31.12.2024 saakka. Osion 1. aikana SKUL on asettanut kovat tavoitteet, jotka kaikki tavoitteet eivät toteutuneet, koska hanke on laajuudeltaan suuri ja vaatii useamman tahon kanssa pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta vaativaa yhteistyötä.

Inkluusiohanke saa siis nyt rauhallisen tilan yhteistyön rakentamiselle eri lajiliittojen kanssa ainakin vuoteen 2024 loppuun saakka, ja tavoitteena hankkeen aikana vakiinnuttaa toimintaa luonnolliseksi osaksi lajiliittojen välistä yhteistyötä. 

Tavoitteet

 • Hankkeen tavoitteena on rakentaa pysyvät yhteydet lajiliittoihin ja tehdä jatkuvasti yhteistyötä.
 • Tietoisuuden levittäminen mm. kuurojen urheilun ja Suomen Kuurojen Urheiluliiton alaisten urheilijoiden moninaisuuden osalta. 
 • Tukea lajiliittoja ja seuroja  kuulovammaisen henkilön kohtaamisessa.  
 • Liikkujan ja urheilijan polun käyttöönotto inkuluusioperiaatteella lajiliittojen kanssa.
 • Pitkäjänteinen lajiliittojen välinen yhteistyö ja integraatiotyö otetaan huomioon myös SKUL:n strategian kehityksessä sekä muiden lajiliittojen jatkuvassa toiminnassa muiden paraurheilijoiden kanssa. 

Jatkohankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on 

 • kehittää jo rakentuneita yhteistyöverkostoja mm. lajiliittojen ja järjestöjen kanssa, mutta siirtää painopistettä enemmän kuulovammaisten lasten ja nuorten urheilijoiden osallistamiseen lajiittojen jäsenseurojen toiminnassa tasa-arvoisesti kuulovammaisuuteen katsomatta.
 • lisätä tietoisuutta kuulovammaisten liikkujista ja urheilijoista ja tarjota ratkaisumalleja eri lajiliittojen jäsenseurojen ja järjestöjen toimihenkilöille, että miten kuulovammaiset liikkujat ja urheilijat voivat osallistua yhdenvertaisena toimintaan mukaan muiden kanssa ilman, että eriarvoistaminen toteutuu.

Hankkeen 1. osion tuotoksia ovat mm. 

 • Opas kuulovammaisen liikkujan/urheilijan kohtaamiseen, joka tehty yhteistyössä kuulo-alan järjestöjen kanssa. Opas on saatavilla myös ruotsiksi.
 • Kuulovammaisen urheilijan urheilupolku- materiaali, josta käy ilmi miten voimme tukea kuulovammaisia urheilijoita paremmin.
 • Materiaalien lisäksi olemme aloittaneet yhteistyötunnustelua eri lajiliittojen ja järjestöjen kanssa, siitä miten voisimme yhteistyössä heidän kanssaan tarjota yhdenvertaista tukea kuulovammaisille liikkujille.
  • Kaikilla lajiliitoilla on eri tarpeita, joita pitää huomioida yksilöllisesti ja yhteistyömalleja tulee soveltaa sen mukaan, millainen malli soveltuu sekä liitollemme että heille.
  • 1.osiossa tehtiin jo erinomaista yhteistyötä monen lajiliiton kanssa / yhteistyön käynnistetty jo yhdeksän eri lajiliiton kanssa:
   • Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Curlingliitto, Suomen Golfliitto, Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Keilailuliitto, Suomen Lumilautaliitto, Suomen Palloliitto, Suomen Suunnistusliitto, Suomen Urheiluliitto 
   • FSI Finlands svenska idrott (William Thuring -säätiön avustuksella Lina Karlsson on pitänyt ruotsinkielisiä luentoja kuurojen urheilusta. 

Tähän mennessä Suomen Kuurojen Urheiluliitto on itse järjestänyt kuulovammaisille liikkujille ja urheilijoille liikunta- ja urheilumahdollisuuksia yleisessä tasossa ilman erityisiä lajituntemusta. Inkluusiohankkeen, jollaista mm. myös Paralympiakomitea on toteuttanut noin kaksikymmentä vuotta sitten saaden samalla omia vammaisurheilijoita yhdenvertaiseen asemaan lajiliittojen jäsenseurojen harrastustoiminnassa, voimme ottaa mallia myös kuurojen urheilun ja liikunnan kehityksessä. Kuulovammainen henkiö ei monesti tarvitse erityisjärjestelyitä muun kuin kielen ja kuulon osalta. 

Suomen Kuurojen Urheiluliiton ja Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisissa tavoitteissa on myös huomioitu tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden lujittaminen; pyrimme toteuttamaan kuulovammaisille lasten ja nuorten liikkujille matalan kynnyksen osallistua oman lajin harrastuksen pariin ilman, että kohtaa eriarvoistumisen heti varhaisessa vaiheessa mikä voi johtaa lapsen/nuoren syrjäytymiseen ja itsetunnon heikentymiseen.

Liittomme vastuulla on tarjota tukea urheilijalle, paras mahdollinen tuki on saada urheilijan oman harrastamansa lajin lajiliiton toiminnan pariin yhdenvertaisena urheilijana.

Heli Romu

Urheilukoordinaattori

heli.romu@skul.org
+358 40 1246 444 

 • Liiton kilpailu- ja valmennustoiminta
 • Lajiliittoyhteistyö