Koulutukset

Tarjoamme jäsenseuroillemme koulutusta, seminaareja ja muita tapahtumia riippuen seurojen tarpeesta. Ne tukevat seuratoimintaa, antavat
tietoa liikuntasektorin muutoksista, lisäävät yhteistoimintaa sekä antavat energiaa seuratyön arkeen.

Yhdistystoiminnan perusteet (etätoteutus) 22.-23.9.2021

Teksti
 

Marraskuun koulutusviikonloppu 19.-21.11.2021

Teksti
 
 

Tilaa seurallesi seuraava koulutus/sparraus tarjolla olevista koulutuspaketeista:

Miten osallistaa ja innostaa nuoria seuratoimintaan (työpaja 2-2,5h)

1. Työpaja on suunnattu seurojen nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on osallistaa nuoret kehittämään seuroissa toimintaa ikäryhmäänsä kiinnostavaksi aikuisten tuella.
 
2. Sovellettu työpaja on myös tarjolla seuroille, joissa ei ole nuoria jäseniä. Seura saa järjestökoordinaattorilta vinkkejä ja työkaluja nuorten osallistamiseen ja innostamiseen.
 

Urheiluseuran varainhankintakoulutus/sparraus

Sparraus on tarkoitettu niille seuroille, jotka suunnittelevat hakevansa rahoitusta toimintaansa (esim. OKM:n seuratoiminnan kehittämistuki ja SKUL:n seuratuki). Seura pääsee suunnittelemaan hakemusta ja keskustelemaan niiden kriteereistä järjestökoordinaattorin kanssa.
 

Kaupunkiyhteistyö

Tämä on tarkoitettu seuroille, jotka tahtovat edistää kaupunkiyhteistyötä. Seura pääsee pohtimaan liikuntakoordinaattorin kanssa yhteistyön mahdollisia raameja.
 
Tapaamista seuraa mahdollisuuksien mukaan palaveri seuran, kaupungin ja liikuntakoordinaattorin kanssa.
 

Seuran liikuntatarjonnan suunnittelu

Tässä työpajassa suunnitellaan seuran liikuntatarjontaa yhdessä liikuntakoordinaattorin kanssa. Pohditaan seuran kanssa sille sopiva liikuntatarjonta sidosryhmiä huomioiden.
 

Hallituksen roolit ja tehtävät

1. Uusi hallitus: Työpajassa perehdytään hallituksen rooleihin ja tehtäviin. Suositellaan suoritettavaksi vuosikokouksen tai järjestäytymiskokouksen jälkeen.
 
2. Vanha hallitus: Tunnistetaan erilaisia rooleja ja persoonallisuuksia hallituksen sisällä. Pohditaan, miten toteutetaan paras mahdollinen työnjako jäsenten kompetenssit ja persoonallisuudet huomioiden.
 

Suomisport seurapalvelun perusteet

1. Tutustutaan Suomisport seurapalveluun ja seura pääsee suunnittelemaan käyttöönottopolun yhdessä järjestökoordinaattorin kanssa.
 
2. Sopii myös seuroille, joilla on jo Suomisport seurapalvelu käytössä. Pohditaan yhdessä keinoja, miten seura voi hyödyntää palvelua parhaalla mahdollisella tavalla.
 

Seuran strategiset tavoitteet selkeäksi (5h työpaja, sporttilinssi)

Työpajassa selkiytetään seuran strategia sporttilinssin avulla. Tavoitteena on suunnitella seuran tulevaisuuden valinnat, joilla vastataan jäsenten muuttuneeseen toimintaympäristöön.
 

Avaimet seuran tehokkaaseen viestintään (3h työpaja, viestintäkartta)

Seura pääsee kehittämään järjestökoordinaattorin johdolla omaa viestintäänsä. Seura laatii viestintäkartan, joka toimii seuran viestinnän kehittämisen punaisena lankana. Työpajaan kuuluvat myös käytännön harjoitukset seuran valitsemilla viestintätyökaluilla.
 

Teresa Tiainen

Järjestökoordinaattori

teresa.tiainen@skul.org
+358 40 687 33 11

  • Liiton jäsenseurat
  • Koulutustoiminta
  • Suomisport