Liiton vastine Suomen kuurojen miesten futsalmaajoukkueen tilanteesta

TIEDOTE 13.4.2022

Liiton vastine Suomen kuurojen miesten futsalmaajoukkueen tilanteesta

Suomen kuurojen miesten futsalmaajoukkue Mambat julkaisi oman tiedotteen 13.4.2022 omalla some-kanavalla. Suomen Kuurojen Urheiluliiton oli tarkoitus julkaista tapahtuneesta oma tiedotteensa. Liitolla ei ole ollut missään vaiheessa tarkoitus tapahtunutta salata tai olla kertomatta tapahtuneesta julkisesti.

Viime vuonna joulukuussa Suomen kuurojen miesten futsalmaajoukkue Mambat karsi pääsystä kuurojen futsalin EM-kisoihin Tel Avivissa, Israelissa. Joukkue jäi karsinnoissa neljänneksi yhden voiton ja kahden häviön myötä ja suoraa jatkopaikka lopputurnaukseen ei tullut. Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan myötä Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin urheilumaailmasta melkein kaikkialla. 

Kyseistä yllättävää maailmantilannetta ei kukaan osannut odottaa ja Suomelle tarjottiin paikkaa epävirallisesti puhelimitse ennen viimeistä karsintaturnausta. Siinä vaiheessa ei ollut parempaa tietoa ranking-tilanteesta. Aikaisempina vuosina on tapana ollut lähettää viralliset asiakirjat Liitolle ja pyytää määräaikaan vastausta. Tässä tapauksessa EDSO (Euroopan kuurojen urheilujärjestö) on toiminut erittäin poikkeavalla tavalla.

EDSO:n puhelun tiimoilta SKUL:n hallituksen puheenjohtaja ja miesten futsaljoukkueen vastaava hallituksen jäsen kävivät yhteisen keskustelun. Tämän keskustelun pohjalta hallitukselle esitettiin, ettei Suomen miesten futsalmaajoukkuetta lähetetä EM-kisoihin. Perusteluina olivat:

  1. Urheilulliset perusteet, jotka pohjautuivat EM-karsintojen tuloksiin.
  2. Miesten futsalmaajoukkue oli peruuttanut osallistumisensa Tanskan neljän maan turnaukseen alkuvuodesta 2022.

Jokaisen lajin yhtenä kriteerinä on jatkuva ja pitkäjänteinen toiminta. Karsintaturnauksen jälkeen miesten maajoukkueen toiminta oli taantunut, eikä joukkue ei lähtenyt Tanskan turnaukseen. Nämä perustelut esitettiin hallitukselle ja hallitus vahvisti tämän päätöksen.
Tätä päätösprosessia tarkastellessa on kuitenkin havaittu siinä virheitä, joita ovat seuraavat:

  1. Miesten futsalmaajoukkueen joukkueenjohtajalta ja valmentajilta ei ole kysytty ajatuksia ja mielipiteitä tarjottua EM-kisapaikkaa koskien. Heille ei annettu mahdollisuutta esittää perusteluita sille, miksi joukkue olisi kannattanut kisoihin lähettää. 
  2. Hallituksen lopullista päätöstä ei myöskään kerrottu joukkueenjohtajalle, valmentajille ja joukkueelle.

Jälkeenpäin tarkasteltuna virheitä on tehty niin päätöksenteon prosessissa kuin viestinnässä. Ensinnäkin Liiton hallituksella ei ollut päätöksentekovaiheessa kaikkea tarpeellista ja olennaista tietoa esimerkiksi joukkueen tilanteesta ja motivaatiosta tulevaisuutta kohtaan. Tai joukkueen taloudellista valmiutta ottaa yllättävä kisapaikka vastaan, koska tällä olisi ollut vaikutuksensa myös Liiton talouteen. Toisekseen viestinnän tasolla on tapahtunut virheitä, joihin osallisena ovat lähinnä yksittäiset ihmiset. Missään vaiheessa joukkueen taustat tai pelaajat eivät saaneet tietoa tarjotusta kisapaikasta tai lopullisesta päätöksestä. Tähän päivään asti toimintatapana on ollut, että yksi hallituksen jäsen on nimetty tietyn lajin vastaavaksi. Tähän työhön on kuulunut mm. Liitolle tulleiden lajia koskevien asioiden tai Liiton tekemien päätösten tiedottaminen joukkueenjohtajalle ja joukkueelle. Tarkoituksenmukaista on ollut myös se, että lajista vastaava hallituksen jäsen antaa muulle hallitukselle ajankohtaisimmat ja olennaisimmat tiedot lajia koskien. Tässä tapauksessa näin ei ole käynyt.

Kaiken kaikkiaan tämä toimintatapa ei ole hyväksi havaittu. Hallitus myöntää nämä virheet koskien päätöksentekoprosessia ja viestintää lajien ja hallituksen välillä. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty ja ne tullaan ottamaan heti jokaisen lajin kohdalla käyttöön:

  1. Tiedotuksen parantaminen perustamalla yhteinen keskustelukanava. Tässä mukana ovat lajin joukkueenjohtaja, mahdolliset valmentajat, hallituksen valitseman lajivastaava ja liiton työntekijä. 
  2. Hallituksen päätöksentekoprosessi. Ennen varsinaista päätöstä kuullaan lajien taustahenkilöitä (joukkueenjohtaja ja valmentaja). Tällä tavalla varmistetaan, että hallituksen tekemät päätökset pohjautuvat viimeaikaisiin ja oikeisiin tietoihin.

Suomen Kuurojen Urheiluliiton hallitus haluaa pahoitella ja pyytää anteeksi Suomen kuurojen miesten futsalmaajoukkueen pelaajistolta, valmentajilta ja muulta taustahenkilöiltä, että tarjottua EM-kisapaikkaa ei käsitelty hyvien käytänteiden mukaan. Otamme Liitossa vastuun tästä. Tehtyjen muutoksien myötä hallitus uskoo, että yhteistyö valmentajien joukkueenjohtajien ja urheilijoiden kanssa paranee futsalin ja myös muiden lajien osalta.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Jari Malkamäki
0505504796
jari.malkamaki@skul.org