Kuluneesta toimintavuodesta ja icsd:n kongressin jälkitunnelmista

Käsissänne on Kuurojen Urheilulehden 15. vuosikerran, vuoden 2011 viimeinen numero. Urheilulehti on ilmestynyt totuttuun tapaan kuluvana vuonna neljästi. Myös ensi vuonna lehden on tarkoitus ilmestyä yhtä monta kertaa. Tästä kiitos lehden julkaisijalle, Tele 2000 oy toimitusjohtaja Pentti Virralle sekä lehden toimituskunnalle taustajoukkoineen.

Liiton toiminta on ollut kuluvana vuonna vaiherikas ja haastavakin. Edelleen on aistittavissa peruuntuneiden Talviolympialaisten aiheuttama järkytys ja viittomakielisen urheiluyhteisön maailmanlaajuinen lamaantuminen – tosin lähinnä surutyön muodossa.

Taloudellisetkin haasteet kuluvana vuonna ovat vaikuttaneet liiton toimintaan monin tavoin. Konkreettisina esimerkkeinä mm. liiton hallitus ei ole kokoontunut yhtä tiiviisti kuin aiempina vuosina. Lisäksi jouduttiin karsimaan tärkeitä tilaisuuksia/tapahtumia, kuten seurojen ja lajijaostojen yhteistyö- ja neuvottelupäivät, liiton hallituksen ja työntekijöiden ”perehdytysviikonloppu” sekä henkilöstöpäivät. Jaostojen valmennusmäärärahoja jouduttiin myös supistamaan. Näillä toimenpiteillä taattiin liiton maksuvalmius ensi vuodelle siirryttäessä sekä vältettiin velkaantuminen. SKUL ei juuri ole pakottautunut velkaantumaan vuosikymmeniin. Näin ensi vuoden toiminta näyttää niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin positiiviselta kun näitä velkarasitteita ei ole. Haluankin tässä yhteydessä kiittää lämpimästi edellä mainittuja tahoja yhteistyöstä ja ymmärtäväisyydestä näitä leikkauksia kohtaan.

Opetus ja kulttuuriministeriön valtionapupäätökset tullaan saamaan tammikuun lopulla. Liitto on anonut toiminta-avustusanomuksen lisäksi tukea myös EM-lumilautailukilpailujen järjestämiseen, seniori-projektitoiminnan jatkumiseen, NBDSF- 100 vuotisjuhlien ja urheilufestivaalien järjestämiseen, EDSO:n pääsihteeristön toiminnan rahoittamiseen sekä seurojen ja lajijaostojen toiminnan kehittämiseen. Jäämme positiivisin mielin odottamaan anomuksiemme käsittelyjä kuten myös liiton 92. toimintavuoden käynnistymistä.

ICSD:n kongressi pidettiin Roomassa 13.–15.9. Suomea edustivat pj Jussi Raisio sekä hallituksen jäsenet Emmi Ruukki ja Kristian Lantto. (Kongressista voitte lukea tarkemmin Lanton raportista lehden sisäsivuilta sekä liiton kotisivuilta www.skul.org.)

Allekirjoittanut edusti kongressissa EDSO:a tarkkailijan roolissa. Kongressin jälkitunnelmat jäivät hyvin sekaviksi; ICSD:n todellinen taloudellinen tilanne, tulevien kesäolympialaisten kohtalo – järjestetäänkö ne Budapestissa varmasti? – sekä selkeiden ratkaisumallien esittely KOK-ICSD välisistä suhteista jäivät edelleen avoimeksi. Ihmetystä herätti sekin, ettei ICSD:n edell. puheenjohtajalle, Donalta Ammonsille, annettu läsnäolo-oikeutta kongressissa kuten myöskään urheilujohtaja Tiffany Granforsille, jotka olivat kuitenkin paikan päällä.  Positiivista oli ainakin se, ettei pelättyjä ulosmarsseja tai suurempia protesteja nähty.  Kongressiedustajien yhteneväisyys ja sanoisinko kärsivällisyys oli kuitenkin kiitettävää tasoa nykytilanteesta huolimatta. Toivotaankin että, se mikä ei tapa – se vahvistaa kuurojen urheilutoiminnassakin.

Toivotamme Teille jokaiselle kuurojen liikunnan ja urheilun ystävillemme oikein hyvää joulua ja positiivista sekä liikunnallista uutta vuotta.

Juha-Matti Aaltonen

X