Yhteistyö Kuurojen Palvelusäätiön kanssa jatkuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna 15 000 euron ikiliikkuja -avustuksen liitolle. Ikiliikkuja -hankkeen ideana oli parantaa ja ylläpitää ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan avulla. Toteutimme hankkeen Kuurojen Palvelusäätiön kanssa valtakunnallisen kiertueen, luentojen ja etäjumppien muodossa.

Hanketta koordinoi liikuntakoordinaattorin sijainen Saku-Petteri Lehtonen. Hän on iloisesti yllättynyt positiivisesta vastaanotosta. Osallistumisprosentti on ollut korkea alusta asti. 

– Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskusten asukkaat ovat olleet aktiivisesti mukana liiton vetämässä etäjumpassa joka viikko. Ohjelmassa on ollut tuolijumppaa kahdesti viikossa ja palautekyselyn perusteella seniorit tykkäsivät kovasti tästä jumppamuodosta.

Hankkeelle toivottiin jatkoa, joten olemme tehneet yhteistyösopimuksen Kuurojen Palvelusäätiön kanssa. Sopimus kattaa etäjumpat kesäkuuhun 2023 asti. Säätiön palvelujohtaja Jouni Riihimäki kertoo, että yhteistyö on ollut merkityksellistä ja tärkeää Kuurojen Palvelusäätiölle. 

– Yhteistyö on ollut sujuvaa ja helppoa. Asiakkaiden arkeen yhteistyö on tuonut virkistystä ja toimintakykyä edistävää toimintaa. Osallistujilta saatu palaute toiminnasta on ollut erinomaista, lisää Riihimäki. 

Olemme iloisia voidaksemme jatkaa yhteistyötä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa, sillä tavoitteenamme oli saada hankkeesta pysyvä osa liiton toimintaa. Meille on tärkeää olla mukana mahdollistamassa liikunnallista elämäntapaa kaikille, etenkin niille, joille ei ole tarjolla riittävästi omakielistä palvelua.