ICSD Ylimääräinen kongressi

Kansainvälinen Kuurojen Urheilujärjestö, ICSD, järjesti ylimääräisen kongressin 9.-10.3.2024 Erzurumissa Turkissa talvi-deaflympialaisten yhteyteen.

 

Suomi lähetti kaksi edustajaa, liiton puheenjohtajan Jari Malkamäen ja hallituksen jäsenen Oskari Salomaan, tähän ylimääräiseen kongressiin. Suomi päätti lähettää edustajat, koska kongressin asialistalla olivat nämä tärkeimmät aiheet:
1) ICSD:n säännöt
2) Eettiset periaatteet

Kaksi vuotta sitten Sveitsissä Lausannessa kongressissa hyväksyttiin ICSD:n sääntöjä, joita oli valmisteltu 2000-luvun alusta lähtien. Silloin Suomi ei hyväksynyt näitä sääntöjä, koska säännöistä puuttuu läpinäkyvyys ja säännöt mahdollistivat vallan
keskittymisen puheenjohtajalle ja pääsihteerille. Sveitsin kongressissa hyväksyttiin, että alueellisten kuurojen urheiluliittojen puheenjohtajille äänioikeus ja paikka hallitukselle kongressin henkilövalintojen ulkopuolelta.

Kansainvälinen Olympiakomitea, KOK, ei hyväksynyt näitä Sveitsin kongressin sääntömuutoksia ja laati oman ehdotuksen näistä sääntöjen muutoksista, jotka seuraavat KOK:n sääntöjä ja periaatteita. ICSD päätti tästä syystä järjestää ylimääräisen kongressin
mahdollisimman pian, jotta nämä uudistetut säännöt astuisivat voimaan ja kuurojen urheilun aseman tunnustaminen voisi jatkua KOK:n kanssa.

Ensimmäisenä päivänä workshopissa käytiin läpi yksityiskohtaisesti näitä sääntöjä ja seuraavana päivänä kongressissa hyväksyttiin nämä sääntömuutokset. 

Tärkeimmät sääntömuutokset olivat:

  • Toisen varapuheenjohtajan poistaminen
  • 30 % sukupuolijakauma ICSD:n hallituksessa
  • Kongressi pidetään joka vuosi, aikaisemmin joka toinen vuosi.
  • ICSD:n pitää julkaista tilinpäätös vuosittain ja kongressi päättää ulkopuolisesta tilintarkastajasta. Aikaisemmin ICSD:n toimisto tarkastanut tilinpäätöksiä.
  • Alueellisten kuurojen urheiluliittojen puheenjohtajien äänioikeudet poistetaan kokonaan, aikaisemmin 4:n äänimäärää heillä.
  • Valituskoimissio ja eettinen komissio perustetaan.
  • Workshopissa käsiteltiin myös eettisiä ohjesääntöjä, jotka uudistettiin melkein täysin.

Eettiset periaatteet ohjaavat ICSD:n toimintaa, myöskin toimihenkilöiden ja urheilijoiden toimintaa. Nämä eettiset periaatteet noudattavat Kansainvälisen Olympiakomitean periaatteita.

Kongressissa esiteltiin myös alustava esitys Deaflympics-kisojen karsintajärjestelmistä. Suunnitelmissa on, ettei Deaflympicsiin voi osallistua suoraan kaikkien lajien osalta vaan Deaflympics-paikka pitää ansaita joko maaosien mestaruuskilpailujen ja MM-kilpailujen tai rankingin kautta. Tämän esityksen kongressi otti ilolla vastaan, kun tämä muutos oli odotettu edellisen kongressin
päätöksen mukaan. ICSD valmistelee vielä tarkemmin näitä karsintajärjestelmiä seuraavaa kongressia varten.

 

Seuraava kongressi pidetään Pariisissa syyskuussa ja samalla juhlitaan ICSD:n 100-vuotista matkaa.