ICSD:n ylimääräinen kongressi pidetty – uusia tuulia hallintoon

ICSD:n ylimääräinen kongressi pidettiin Lausannessa, Sveitsissä 28.-29.11.2021. Suomen edustajina olivat liiton puheenjohtaja Jari Malkamäki ja liiton varapuheenjohtaja Kristian Lantto. Tämä kongressi pidettiin vuoden 2019 Italian talvi-Deafflympicsin yhteydessä pidetyn kongressin päätöksien vuoksi, jossa määrättiin pitämään ylimääräinen kongressi ICSD:n keskeneräisten tilinpäätöksien ja merkittävien sääntömuutoksien johdosta.

Kongressipäivä aloitettiin aamulla ICSD:n toiminnanjohtajan Dimitri Rebrovin kertoessa kongressin käytännön asioista ja ohjelmasta sekä hän toivoi asiallista keskustelua eri asioista. ICSD:n virkaatekevä puheenjohtaja Gustavo Perazzolo toivotti kaikki kongressiedustajat tervetulleiksi.

Alkuun esitettiin Kansainvälisen Olympiakomitean kirje ICSD:lle, joka oli päivätty 16.11.2021. KOK ilmaisi huolensa ICSD:n kriisistä ja toivoi asioille ratkaisuja sekä yhtenäistä läpinäkyvää hallintoa urheilun hyväksi. KOK samalla ilmoitti, että jos kriisiä ei hoideta pikimmiten kuntoon, KOK vetää tukensa pois ICSD:ltä. Kirje oli luottamuksellinen ICSD:lle ja sen vuoksi sitä ei ollut lähetetty ICSD:n jäsenmaille sähköpostilla.

Tämän jälkeen valittiin kongressin puheenjohtajaksi tanskalainen Kasper Bergmann. Hän toivoi positiivista ja hyvähenkistä kongressia aktiivisten keskusteluiden muodossa. Alkuun käytiin läpi läsnäolevat ICSD:n jäsenmaat, maksaneista 55 jäsenmaista 51 jäsenmaata oli paikalla. Samalla keskusteltiin etäyhteyden käytöstä Zoomin kautta, että sallitaanko tämä vai ei. Todettiin, että etäyhteys sallitaan jäsenmaksunsa maksaneille jäsenmaille eli fyysisesti paikalla olevien jäsenmaiden lisäksi kolme jäsenmaata saivat osallistua etäyhteydellä kongressiin.

Tilinpäätökset

Asialista oli suhteellisen lyhyt, mutta vaativia sisällöiltään. Kongressiedustajat päättivät järjestykseksi talousasiat, sääntömuutokset, sisäinen tilanne ja Deaflympics. Talousasioihin käytettiin koko aamupäivä sisältäen useita puheenvuoroja puolin ja toisin. Tilintarkastajat kertoivat, että tilinpäätökset ja tilintarkastukset on tehty Sveitsin lakien mukaisesti, näistä ei löytynyt huomautettavaa ja suosittelivat tilinpäätöksien hyväksymistä. Näin ollen ICSD voi antaa KOK:lle vahvistetut tilinpäätökset. Kongressiedustajat hyväksyivät tilinpäätökset selkeällä äänienemmistöllä ajanjaksolta 2013-2019.

Sääntömuutokset

Iltapäivän puolella ohjelmassa oli sääntömuutokset, jota on työstetty peräti vuodesta 2005 alkaen. Viimeaikaisissa kongresseissa oli päätetty, että ICSD:n kaikki säännöt muutetaan ajan tasalle. Kuitenkin jäsenmaille oli toimitettu kaksi eri versiota uusista säännöistä; hallituksen oma versio ja aluejärjestöjen puheenjohtajien oma versio. Tämä johtui siitä, että ICSD:n sisäisessä hallinnossa oli syntynyt niin sanotusti kaksi eri ryhmää. Tästä aiheesta on enemmän ICSD:n hallinnon tilanteesta.

Esillä oli ensisijaisesti aluejärjestöjen puheenjohtajien esittämä sääntömuutosversio, joka oli selkeämpi sisällöltään kuin ICSD:n hallituksen versio uusista säännöistä. Käytännössä uudistetut säännöt eivät poikenneet voimassa olevista säännöistä, kuitenkin esityksessä oli kolme kohtaa, jotka vaativat keskustelua ja äänestyksiä hyväksymisestä. Kyseiset kohdat olivat: lajiliitoille äänioikeus, hallituksen kokoonpano ja aluejärjestöjen äänioikeus. Äänestysten tuloksena lajiliitot saivat yhden äänen per lajiliitto, hallituksen kokoonpano pysyi ennallaan eli puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä hallituksen jäsentä. Tämän lisäksi mukana ovat neljän aluejärjestön puheenjohtajat sekä uutena urheilijakomission puheenjohtaja. Kolmas äänestys pidettiin aluejärjestöjen äänioikeudesta, joko ei ole äänioikeutta tai jokaisella on yksi ääni. Äänestyksen tuloksena jokaisella aluejärjestöllä on yksi ääni.

Kongressipäivän päätteeksi hyväksyttiin muutoksin ICSD:n uudet säännöt ja siihen liittyvät toimintaohjeet sekä eettiset ohjeet.

Kuitenkin on odotettavissa sääntömuutosesitys seuraavaan kongressiin koskien aluejärjestöjen äänioikeutta, monella jäsenmaalla on tahto antaa vaaleilla valitulle ICSD:n hallitukselle päätösvalta ja aluejärjestöjen puheenjohtajilla on vain puheoikeus kokouksissa. Yksi ehdotus oli, että aluejärjestöjen mandaattipaikat ICSD:n hallitukseen poistetaan ja aluejärjestöjen tulee liittyä ICSD:n jäseniksi. Ideana on se, että toimitaan demokraattisesti hyvän hallintotavan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kenelläkään ole automaattista paikkaa ICSD:n päättävissä elimissä, erityisesti hallituksessa.

Toinen kongressipäivä käynnistyi läsnä olevien jäsenmaiden laskennalla eli edellisen päivän päätöksen mukaisesti lajiliitoilla oli äänioikeus. Läsnä oli 54 jäsenmaata ja kaksi lajiliittoa. Päivän ohjelmassa oli ICSD:n hallintoasiat pääaiheenaan ICSD:n jakautuminen kahteen leiriin eli Samsunin vuoden 2017 kongressissa valittu hallitus ja sääntöjen mukaisesti hallitukseen kuuluvat aluejärjestöjen puheenjohtajat. Tämän lisäksi aiheena oli tulevat Deaflympicsit.

ICSD:n hallinto

Kongressin toinen päivä aloitettiin ensimmäisellä aiheella. Alussa meni aikaa, miten aloitetaan prosessi asioiden kuulemisessa ja selvittämisessä. Keskustelujen pohjalta päädyttiin menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus -malliin. Edellinen ICSD puheenjohtaja Kang selosti tapahtumat Italian vuoden 2019 Deaflympicsin jälkeen. Italian kongressissa edustajat antoivat ICSD:n hallitukselle valtuuden valita itse varapuheenjohtajan, tehtävään valittiin yhden äänen enemmistöllä Gustavo Perazzolo. Sittemmin Kang jäi sivuun terveyssyistä syyskuussa 2020 ja näin ollen ICSD:n virkaatekeväksi puheenjohtajaksi siirtyi Perazzolo sääntöjen mukaisesti. Kuitenkin selvisi, ettei varapuheenjohtajan valinnasta ollutkaan vahvistettua pöytäkirjaa Italian Deaflympicsin jälkeen pidetystä kokouksesta. ICSD:n vaaleilla valitut hallituksen jäsenet kieltäytyivät allekirjoittamasta sitä vedoten siihen, etteivät tienneet kokouksesta mitään. Saatujen tietojen perusteella osalla oli ollut jonkinlainen tieto asiasta, mutta alkoivat protestoimaan valintaa vasta n. 8 kuukauden päästä eli alkusyksyllä 2020 Kangin vetäytyessä puheenjohtajuudesta.

Näkemyksemme mukaan tilanne syntyi Italian kisojen päättymisen yhteydessä pidetyssä kokouksessa, koska kaikilla ei ollut tietoa kokouksen asialistasta. Kaikki hallituksen jäsenet eivät olleet saaneet tietoja tasapuolisesti. Tämä johti osaltaan siihen, että aluejärjestöjen puheenjohtajat syrjäyttivät vaaleilla valitun hallituksen. Perusteena oli ICSD:n toiminnan jatkuvuus ja Italian kongressin päätökset, etenkin ylimääräisen kongressin järjestämisvelvoite. Tätä velvoitetta ei ollut laitettu täytäntöön, joten aluejärjestöjen puheenjohtajat ryhtyivät tuumasta toimeen ja ICSD:n ylimääräinen kongressi saatiin järjestettyä nyt.

Yleisesti ottaen tämä hallituksen ja hallinnon sisäinen riitely asioista ei tehnyt hyvää kenellekään. Asioita käytiin enemmälti läpi puheenvuorojen avulla pintaa raapaisten, jolloin kongressi päätti perustaa selvityskomitean. Esitys hyväksyttiin kongressiedustajien selkeällä enemmistöllä. Selvityskomitean tehtävänä on selvittää tapahtumat Italian 2019 kongressista alkaen tähän kongressiin asti. Jäseniksi valittiin lakikomiteasta unkarilainen kongressiedustaja, reformikomitean kanadalainen jäsen ja lakikomiteasta tulee joko japanilainen tai englantilainen jäsen. Komitea esittää työnsä tulokset johtopäätöksineen seuraavassa kongressissa. Komitean perustamisen johdosta kaikki ICSD:n hallituksen päätökset on käytännössä mitätöity vuosilta 2019-2021 ja näin ollen ICSD:llä ei ole toimivaa hallitusta, joka johtaa koko maailman kuurojen yhteisön urheilua.

Näiden tapahtumien valossa kongressiedustajat päättivät uusia koko ICSD:n hallituksen ja sääntöjen mukaan hallitusehdokkaalla on oltava vähintään oman kansallisen kuurojen urheiluliiton tuki. Ehdokasasettelun aikana paikalla olleet hallituksen jäsenet ilmoittivat, etteivät asetu ehdolle uuteen hallitukseen. Ainoastaan Yakup Umit Kihtir ei ilmoittanut mitään. Lyhyen tauon jälkeen julkaistiin ehdokkaat hallituksen eri tehtäviin, ainoa äänestys pidettiin varapuheenjohtajan (World Sport) paikasta kahden ehdokkaan välillä. ICSD:n puheenjohtajaksi valittiin Gustavo Perazzolo Brasiliasta, varapuheenjohtajaksi (World Sports) valittiin Yutaka Osugi Japanista, varapuheenjohtaksi (Youth Sports) valittiin David Lanesman Israelista ja hallituksen jäseniksi Yakup Umit Kihtir Turkista, Adam Kosa Unkarista, Kristian Lantto Suomesta ja Alexandra Polivanchuk Ruotsista.

Näin ollen uusi hallitus vahvistettiin ja hallitus toimii seuraavaan kongressiin asti tilapäisenä hallituksena. Tämä johtuu siitä, että sääntöjen mukaan kongressissa tulee valita hallitus neljän vuoden toimintajaksolle kesä-Deaflympicsin yhteydessä. Päätehtäviin kuuluvaqt seuraavan Deaflympicsin asiat, seuraavan kongressin valmistelut, yhteydenpito Kansainväliseen Olympiakomiteaan ja mahdolliset MM-kisat ja kyseisen hallituksen päätehtävinä on hoitaa ICSD:n hallintoa seuraavaan kongressiin asti tilapäisenä hallituksena.

 

ICSD tilapäinen hallitus

Tulevat Deaflympics-isäntämaat

Yksi suurimmista kysymysmerkeistä oli Brasilian vuoden 2022 kesä-Deaflympicsin ajankohta ja kaupunki. Alun perin kisat tuli järjestää vuonna 2021 ja koronapandemian johdosta siirrettiin vuodelle 2022. Isäntäkaupunkina on ollut melkein alusta lähtien Caxias do Sul. Alkusyksystä 2021 Brasilian kuurojen urheiluliitto ilmoitti järjestävänsä Rio de Janeirossa kesä-Deaflympicsin marraskuussa 2022. ICSD oli aiemmin ilmoittanut paikaksi Caxias do Sulin ajankohdalla 1.-15.5.2022. ICSD:n sääntöjen mukaan Deaflympicsillä tulee olla kansallisen kuurojen urheiluliiton tuki ensisijaisesti ja sitä myöden muut tuet kuten kaupungin ja valtion tuet.

Esittelyvuorossa oli Brasilian kuurojen urheiluliiton ilmoittamana Rio de Janeiro ja yllättäen liiton puheenjohtaja ilmoitti heti alkuun, että Rio de Janeiron isännyys vedetään pois ja liitto tukee Caxias do Sulin isännyttä. Liiton puheenjohtaja kertoi, että olivat edellisenä iltana keskustelleet Caxias do Sulin järjestelytoimikunnan kanssa asioista ja tehneet keskustelun johdosta päätöksen asiasta. Brasilian kuurojen urheiluliiton puheenjohtaja halusi korostaa, että jos jokin menee pieleen, syy ei ole liiton vaan Caxias do Sulin järjestelytoimikunnan. Tiedossa on valmisteluajan lyhyys ja pyrkivät yhteistyössä järjestämään kesä-Deaflympicsin, jotta urheilijoilla on arvokisansa koronapandemiasta huolimatta.

ICSD:n teknisen toimikunnan puheenjohtaja oli käynyt tarkastusmatkalla muutama kuukausi ennen tätä kongressia ja esitteli vierailunsa materiaalia kongressiedustajille. Paikat ovat olemassa, toki paikkoja remontoidaan ajan tasalle ja rakennetaan esimerkiksi kokonaan uusi ammuntahalli ja pyritään laajentamaan keilailuhallia isommaksi 8 rataisesta 16 rataiseksi. Pääsääntöisesti kilpailupaikat ovat alle 30min matkan päässä kisakeskuksesta paitsi muutaman lajin ollessa Farrouplihassa.

Suomella on pitkäaikainen talviurheiluhistoria ja luonnollisesti talvilajiemme osalta väkeä on kiinnostanut missä järjestetään seuraavat talvi-Deaflympics. Tämän osalta kongressiedustajia tiedotettiin, että talvi-Deaflympics tulee olemaan vuonna 2023 tai 2024 Euroopassa tai Kanadassa. Enempää tietoja emme saaneet, koska neuvottelut ovat edelleen avoimina isäntäehdokkaiden kanssa.

Vuoden 2025 kesä-Deaflympics tullaan järjestämään Tokiossa, Japanissa. Tokion järjestelytoimikunta esitteli lyhyesti järjestelyjä ja kertoivat, että kisoissa hyödynnetään mahdollisimman paljon aiemmin järjestetyn kuulevien olympialaisten suorituspaikkoja. Lisätietoja tulemme saamaan myöhemmin.

Taiwan on ilmoittanut halukkuutensa vuoden 2027 talvi-Deaflympicsin isännyydestä, samalla järjestettäneen nuorten kisat (Youth Games). Järjestelyt sun muut ovat edelleen avoimina. Tämän lisäksi Kreikka ilmoitti luopuvansa vuoden 2025 kesä-Deaflympics -isännyyden tavoittelusta Tokion hyväksi ja haluavansa järjestää vuoden 2029 kesä-Deaflympicsin.

Liiton Facebook-sivuilta löytyy viitottuja videoita ICSDn ylimääräisen kongressin ajalta.