Kuulovammaisen urheilijan polku on muuttunut ajan saatossa – tutustu dokumenttiimme

OKM:n rahoittamassa inkluusiohankkeessa tutkittiin kuulovammaisen urheilijan polkua 1980-luvulta nykypäivään. Sen pohjalta luotiin dokumentti, joka sisältää tietoa aikamme suurista muutoksista. Tarkastelemme kuulovammaisen urheilijan polkua mm. tiedonsaannin, tekniikan ja koulutuksen näkökulmasta sekä pohdimme, miten muutokset näkyvät kuurojen urheilutoiminnassa. 

Urheilukentän jatkuva muutos edellyttää nopeaa reagointia. Samalla meidän kaikkien on pysähdyttävä miettimään, mihin suuntaan voimme kehittää kuurojen urheilua, jotta kuurojen urheilukulttuuri säilyy ja välittyy seuraaville sukupolville. Esitämme asiakirjassa ehdotuksia uuden sukupolven tukemiseksi ja siihen tarvitaan mm. lajiliittojen, urheilujärjestöjen, viittomakieli- ja kuuloalan järjestöjen, urheiluseurojen ja jäsenten tukea. 

– Olemme inkluusiohankkeen aikana tuottaneet kuurojen urheiluun liittyviä materiaaleja sekä kartoittaneet sopivia yhteistyömalleja, mutta työ on edelleen kesken. Tietoisuutta kuurojen urheilusta on levitettävä eteenpäin eri toimijoille ja inkluusioajattelu tulee juuruttaa osaksi lajiliittojen toimintaa. Näin ollen inkluusiohankkeelle on suuri tarve jatkossakin, pohtii hankekoordinaattori Heli Romu