Muutoksia liiton sääntöihin – liittokokouksen tilalle kevät- ja syyskokous

Osana vastuullisuustyötämme olemme päivittäneet sääntömme ajan tasalle. Tärkeimmät muutokset koskevat sääntömääräistä kokousta ja vastuullista toimintaa. Tarkoituksenamme on saada vastuullisuusajattelusta tiiviis osan liiton toimintaa ja sen jalkautettua eteenpäin.
 
Sääntömuutoksen myötä liitto siirtyy kahden vuosikokouksen malliin. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintaa, kuten vuosikertomusta, tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta. Syyskokouksessa puolestaan vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan uusi hallitus. Seuraava kevätkokous järjestetään huhtikuussa 2023. 
 
Urheilussa vastuullisuudesta on tullut toiminnan edellytys. Konkreettisia toimenpiteitä vaaditaan jokaiselta. Siksi olemmekin määritelleet tehtäväksemme seuraavat asiat;
  • liitto sitoutuu kansallisella tasolla osallistumaan rauhaa edistäviin toimiin ja
  • tukemaan ja kannustamaan urheiluetiikan edistämistä,
  • taistelemaan dopingia ja kilpailutapahtumien manipulointia vastaan ja
  • osoittamaan vastuuntuntoa ympäristökysymyksistä. 
Antidopingtoiminnan osalta liitto ja sen jäsenseurat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa urheilun kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä. Lisäksi liitto voi päättää jäsenseuraan tai jäsenseuran jäseneen koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta liiton vahvistamissa kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. 
 
Lisäksi sääntöjen muutos antaa liitolle mahdollisuuden vahvistaa eettisiä säännöstöjä ja suosituksiaan. Jäsenseurat ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevia eettisiä säännöstöjä. Suomen Kuurojen Urheiluliiton säännöstökset ja suositukset tulevat pohjautumaan vahvasti vastuullisuusohjelmaan. 
 
Uudet sääntömme ovat luettavissa liiton materiaalipankissa.