Muutoksia liiton seuratoimintaan ja viestintään

Suomen Kuurojen Urheiluliiton hallitus on pohtinut lukuisten toiveiden ja palautteiden pohjalta, miten liiton viestintää ja varainhankintaa voisi kehittää paremmaksi taloudellisesta näkökulmasta. Hallitus on päättänyt panostaa liiton viestintään ja varainhankintaan. Viestinnän kautta liiton profiilin esille tuominen on erittäin tärkeää mahdollisten yhteistyökumppaneiden löytämisen ja liiton tunnettuuden ja näkyvyyden osalta.
 
Tuotannollisista ja taloudellisista syistä liitolla ei ole mahdollisuutta palkata erillistä työntekijää viestintätehtäviin. Liiton hallitus on päättänyt lakkauttaa järjestökoordinaattorin paikan ja tarjota työsopimuslain mukaisesti viestintäkoordinaattorin työtä järjestökoordinaattori Teresa Tiaiselle. Viestintäkoordinaattori vastaa työtehtävissään liiton kokonaisvaltaisesta viestinnästä. Työsuhde alkaa elokuun alusta alkaen.
 
Liiton seuratoiminta pysyy ennallaan seuraavilla muutoksilla; liiton toiminnanjohtaja Juha Vahtera vastaa seurojen yhteydenpidosta ja järjestää tarvittaessa seurojen toiveiden mukaisia koulutuksia ja seuravierailuja. Tiainen jatkaa seurojen laatuohjelman kehittämistä joulukuun loppuun asti.
 
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Juha Vahtera, juha.vahtera@skul.org +358 50 4671202