VASTUULLISUUS 
"Urheilu kuuluu kaikille"

Kuurojen Urheiluliitto on yhteiskunnallisesti vaikuttava organisaatio, jonka viestit tuovat esille kuulovammaisten liikkujien ja urheilijoiden oikeutta harrastaa ja urheilla yhdenvertaisesti kaikkialla

Vastuullisten toimintatapojen merkitys urheiluyhteisössä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Suomen Kuurojen Urheiluliitto haluaa olla osa vastuullista kansanliikettä ja on täten luonut vastuullisuusohjelman, johon kuuluu viisi eri osa-aluetta. Osa-alueet perustuvat urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja ne ovat:

● Hyvä hallinto
● Turvallinen toimintaympäristö
● Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Lue lisää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta
● Ympäristö ja ilmasto Lue lisää ympäristövastuusuunnitelmasta
● Antidoping Lue lisää antidopingohjelmasta

Lue lisää: Suomen Kuurojen Urheiluliiton vastuullisuusohjelma: ”Urheilu kuuluu kaikille”

Nämä osa-alueet ohjaavat liiton toimintaa läpileikkaavasti aina seuratoiminnasta huippu-urheiluun.
Vastuullisuusohjelma on voimassa liiton strategiakauden (2025) loppuun asti, jonka jälkeen
ohjelmaa tarkastellaan uudelleen viiden osa-alueen osalta. Ohjelman vuosittainen seuranta
toteutuu jokaiselle osa-alueelle etukäteen määriteltyjen mittareiden avulla.
Urheiluyhteisön yhteisen vastuullisuusohjelman lisäksi vastuullisuusohjelmamme perustuu
monenlaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin sekä lakeihin;

● Liikuntalaki (390/2015)
● Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
● Tasa-arvolaki (609/1986)
● Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016)
● YK:n lapsien oikeuksien sopimus (60/1991)
● Ihmisoikeuksien julistus (63/1999)
● YK:n kestävän kehityksen periaatteet (YK agenda 2030)
● Reilun pelin periaatteet
● WADA:n sekä Suomen antidopingsäännöstöt