VASTUULLISUUS 
"Urheilu kuuluu kaikille"

Kuurojen Urheiluliitto on yhteiskunnallisesti vaikuttava organisaatio, jonka viestit tuovat esille kuulovammaisten liikkujien ja urheilijoiden oikeutta harrastaa ja urheilla yhdenvertaisesti kaikkialla

Vastuullisten toimintatapojen merkitys urheiluyhteisössä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Suomen Kuurojen Urheiluliitto haluaa olla osa vastuullista kansanliikettä ja on täten luonut vastuullisuusohjelman, johon kuuluu viisi eri osa-aluetta. Osa-alueet perustuvat urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja ne ovat:

● Hyvä hallinto
● Turvallinen toimintaympäristö
● Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Lue lisää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta
● Ympäristö ja ilmasto Lue lisää ympäristövastuusuunnitelmasta
● Antidoping (Huomoi, että liitolla on päivitetty antidoping-ohjelma Reilun kilpailun ohjelmassa mukana) Lue lisää vanhasta antidopingohjelmasta

Lue lisää: Suomen Kuurojen Urheiluliiton vastuullisuusohjelma: ”Urheilu kuuluu kaikille”

Nämä osa-alueet ohjaavat liiton toimintaa läpileikkaavasti aina seuratoiminnasta huippu-urheiluun.
Vastuullisuusohjelma on voimassa liiton strategiakauden (2025) loppuun asti, jonka jälkeen
ohjelmaa tarkastellaan uudelleen. Ohjelman vuosittainen seuranta
toteutuu jokaiselle osa-alueelle etukäteen määriteltyjen mittareiden avulla.
Urheiluyhteisön yhteisen vastuullisuusohjelman lisäksi vastuullisuusohjelmamme perustuu
monenlaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin sekä lakeihin;

● Liikuntalaki (390/2015)
● Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
● Tasa-arvolaki (609/1986)
● Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016)
● YK:n lapsien oikeuksien sopimus (60/1991)
● Ihmisoikeuksien julistus (63/1999)
● YK:n kestävän kehityksen periaatteet (YK agenda 2030)
● Reilun pelin periaatteet
● WADA:n sekä Suomen antidopingsäännöstöt

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry sitoutuu liikunnan ja urheilun yleisiin eettisiin arvoihin, reilun pelin periaatteisiin ja puhtaaseen urheiluun

Liiton Reilun kilpailun ohjelmien tavoitteena on tukea rehellistä, vastuullista, yhdenvertaista sekä tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistämällä sääntöjen ja kanssa kilpailijoiden kunnioittamista, tasapuolisia kilpailutilanteita sekä puhtaan ja reilun kilpailun arvoja. Tämä ohjelma koostuu kahdesta osiosta: Antidoping ohjelmasta ja Kilpailumanipulaation torjunta ohjelmasta, ja on osana koko laajempaa urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Ohjelmissa kuvataan liiton edistämää antidopingtoimintaa ja kilpailumanipulaation torjuntaa sekä näiden toimintojen seurantaa. Kokonaisuus sisältää myös tärkeää tietoa aihealueiden säännöistä ja sopimuksista, koulutuksesta, viestinnästä ja valvonnasta.

● Antidopingohjelma
● Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma

Lue lisää Reilun kilpailun ohjelmasta

Suomen Kuurojen Urheilulitto on sitoutunut noudattamaan antidopingsäännöksiä ja ehkäisemään kilpailumanipulaatiota kaikessa liiton alaisessa toiminnassaan

Olemme panostaneet koulutukseen. Järjestämme pari kertaa vuodessa viittomakielisen Reilun kilpailun-koulutuksen maajoukkueurheilijoille, valmentajille, lajijaostojen vastaajille ja seurojen johdolle.  Voit tilata meiltä koulutuksen viittomakielellä myös tarvittaessa seuratasolle koulutetun reilun kilpailun kouluttajan kouluttamana. 

Kannustamme jokaista urheilun parissa toimivaa urheilijaa, valmentajaa, seuratoimijaa, kilpailuiden järjestäjää tai valistunutta liikkujaa käymään Puhtaasti paras- ja Reilusti paras verkkokoulutukset myös itsenäisesti netin kautta Lisätietoa www.suek.fi.

Verkkokoulutukseen tulee kirjautua sivun puhtaastiparas.fi – kautta, ja luoda oma tunnus ja valita liitoksi ”Suomen Kuurojen Urheiluliitto”. Näin meille tulee tieto koulutuksen verkossa käyneistä. Koulutuksen jälkeen saat diplomin ja koulutus on voimassa 2-3 vuotta koulutuksen käymisestä. 

Verkkokoulutuksen suorittaminen kestää noin 30-60 minuuttia. Voit käydä koulutuksen kirjoitetulla suomen, ruotsin tai englannin kielellä itsenäisesti käytynä. 

Lisätietoja sini.savolainen@skul.org

ILMO-palvelu on koko jäsenistöä varten

Viitotun julkaisun voit katsoa täältä.

Suomen Kuurojen Urheiluliiton jäsenillämme ja yhteisöillämme on tasa-arvoinen mahdollisuus viedä  urheilun ja liikunnan parissa tapahtuneet vakavat eettiset rikkomukset oikeelliseen asiantuntijakäsittelyyn ILMO-palvelun kautta. 

(1.7.2023 lähtien) jäsenemme voivat käyttää Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen ILMO-palvelua (ILMOita urheilurikkomuksista).  SUEK:n sivuilta löytyy ILMO-kanava, johon kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen nimettömästi tai omalla nimellä ja luottamuksellisesti epäasiallisesta käytöksestä, dopingrikkomuksista, kilpailumanipulaatiosta, katsomoturvallisuusasioista tai muista eettisistä rikkomuksista urheilussa. SUEK käsittelee ilmoitukset ja tarvittaessa ottaa yhteyttä lajiliittoon, mikäli katsoo asian kuuluvan heille.

SUEKin tehtävä on tutkia ja harkita kurinpitomenettelyn aloittamista uudessa, riippumattomassa urheilun eettisessä kurinpitolautakunnassa. Kurinpitolautakunnan päätöksistä ja lajiliiton tekemistä päätöksistä voi hakea muutosta Olympiakomitean hallinnoimasta urheilun oikeusturvalautakunnasta, joka on toiminut urheilun valituselimenä jo pitkään. 

Lisätietoja ILMO-palvelusta osoitteessa www.ilmo.suek.fi 

Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

KAMU-lääkehaku

Tarkista Suomesta saatavien resepti- ja itsehoitolääkevalmisteiden sallittavuus urheilussa aina, jos sinulla on tarve käyttää lääkitystä edes sairauden hoitoon. 

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

KAMU-lääkehakuun suoraan tästä tai www.suek.fi-kautta