SKUL liikuttaa senioreita

Kesäkuussa Suomen Kuurojen Urheiluliitossa käynnistyi samanaikaisesti kaksi hanketta, joissa pyritään tuomaan liikunta osaksi viittomakielisten ja huonokuuloisten seniorien arkea. Huonokuuloisten, kuuroutuvien ja kuurojen ikäihmisten liikuntakynnyksen madaltaminen -hanke on vuoden ja Ikiliikkujat -hanke kolmen vuoden pituinen. 

Liikuntakynnyksen madaltaminen -hankkeen päärahoittaja on Helsingin kaupunki. SKUL tekee hankkeessa yhteistyötä myös Espoon ja Vantaan kanssa. Hankkeessa tarjotaan säännöllistä viikoittaista liikunnanohjausta etänä viittomakielisille, huonokuuloisille ja kuuroutuneille senioreille. Lisäksi tässä hankkeessa SKUL kuvaa 10-30 minuutin mittaisia liikunnanohjauksia tallenteiksi, joissa valtaosassa on puhe, tekstitys ja viittomakielinen ohjaus. Näin mahdollisimman moni pääsee nauttimaan ohjatusta liikunnasta kuulon asteesta ja viittomakielen taidosta riippumatta. Lajivalikoima vaihtelee tuolijumpasta joogaan. Tarjolla voi olla myös vaikkapa ulkoporrastreeniä. Ohjattava liikunta on matalan kynnyksen liikuntaa.

Ikiliikkujat-jatkohanke rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella ja SKULin omavastuuosuudella. Jatkohankkeen alkuvaiheessa tiedotetaan yhteistyössä muiden kuuloalan yhdistysten, kuuloalan järjestöjen työntekijöiden, seurakuntien diakonien ja kaupunkien liikuntapalvelujen kanssa SKULin tarjoamista etäjumpista viittomakielisille ja huonokuuloisille ikäihmisille. Tarkoitus on järjestää yhdistyksille ja palvelukeskuksille luentoja fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista sekä ohjattuja jumppia. Hyvinvointikiertueen jälkeen vuorovaikutteinen jumppa siirtyy toteutettavaksi etänä Zoom-alustalla. Etäjumpasta pyritään tekemään Suomen Kuurojen Urheiluliiton vakituinen toimintamalli.

Liikuntakynnyksen madaltaminen -hanke keskittyy pääkaupunkiseudulle kun Ikiliikkujat -hanke on valtakunnallinen. Molempia hankkeita koordinoi SKUL:in hankekoordinaattori Saku-Petteri Lehtonen. Lehtonen kertoo, että pääkaupunkiseudulle keskittyvä hanke on pyörähtänyt käyntiin. Syksyn aikana senioreita on maanantaisin klo 11:30-12:00 Kuutiossa ja Zoomissa pidettyjen tuolijumppahetkien yhteydessä opastettu Zoomin käyttöön. Kaikki eivät kuitenkaan ole vielä löytäneet Zoomin ja etäjumppien pariin. 

Tiedostamme, että digitaalisen median käyttö on joillekin epämukavaa, mutta siihen kannattaa ehdottomasti totutella. Zoomin kautta saa viittomakielistä liikunnanohjausta ja sen myötä elämään iloa, muistuttaa Lehtonen.

Lehtonen on havainnut, että alkukankeuden jälkeen ikäihmiset ovat liikkumisen yhteydessä tervehtineet ja vaihtaneet kuulumisia toistensa kanssa. He ovat osanneet ottaa ilon irti näistä etäliikunnanohjauksista.

Palvelua viittomakielisille ja kuulovammaisille

Viittomakielisillä ikäihmisillä ei ole paljon liikuntamahdollisuuksia omalla äidinkielellään, joillakin alueilla ei ollenkaan. Näiden hankkeiden mahdollistamilla etäjumppahetkillä SKUL haluaa tarjota viittomakielisiä liikuntamahdollisuuksia kaikille ympäri Suomen. SKUL ottaa jokaisen yksilöllisesti huomioon tarjoamalla etäjumppiin tarpeen mukaan tulkkausta tai kirjoitustulkkausta, jolloin myös viittomakieltä osaamattomat kuulovammaiset ovat tervetulleita osallistumaan etäjumppiin.

Pääkaupunkiseudun hankkeessa saan aina mukavaa palautetta senioreilta, että jumppaaminen on todella mukavaa ja antaa hyvän piristyksen viikon alkuun. Jumppa herättelee hyvin lihaksia ja aivotoimintaa, iloitsee Lehtonen.

Ikiliikkujat-hankkeen aiemmassa osassa pidettiin Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskuksissa etätuolijumppia pari kertaa viikossa tammikuusta kesäkuuhun ja hankkeen kävijämääräksi kertyi yli 1100 liikkujaa. Pääkaupunkiseudun hankkeessa on vasta aloiteltu, mutta osallistujia on nyt jo ollut yli 30. Lisää ikäihmisiä etsitään edelleen mukaan molempiin hankkeisiin ja etäyhteyksien kanssa toimimista tullaan vielä harjoittelemaan. 

Näihin hankkeisiin osallistuminen on senioreille maksutonta. Pyrkimyksenä on, että viittomakieliset ja huonokuuloiset ikäihmiset elävät terveellisemmin ja voivat sekä fyysisesti että henkisesti paremmin. SKULin hyvinvointikiertueesta ja muista tulevista tapahtumista kannattaa seurata tiedotusta.

(Kirjoittanut Netta Keski-Levijoki)

Lisätiedot:
Suomen Kuurojen Urheiluliitto
Liikuntakoordinaattori ja hankevastaava
Saku-Petteri Lehtonen
saku-petteri.lehtonen@skul.org
+358 40 1394 229

Hanke: Huonokuuloisten, kuuroutuvien ja kuurojen ikäihmisten liikuntakynnyksen madaltaminen

Aika: 1.6.2023-31.5.2024

Paikka: Pääkaupunkiseutu

Tavoitteet: Liikuntakynnyksen madaltaminen, palveluiden saavutettavuuden parantaminen

Toimenpiteet: Viikoittaista etäliikuntaohjausta, liikuntatallenteita, kaksi tapahtumaa senioreille

Hanke: Ikiliikkujat

Aika: 1.6.2023-31.5.2026

Paikka: Koko Suomi

Tavoitteet: Eri puolella Suomea asuvien ikäihmisten tilannekartoitus, etäjumpan vakiinnuttaminen pysyväksi toiminnaksi, yhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien kanssa

Toimenpiteet: Hyvinvointikiertue, luentoja liikunnasta ja terveydestä, ohjatut liikunnat sekä paikan päällä että etänä