Soveltavan liikunnan päiviltä uusia eväitä liiton toimintaan

Soveltavan liikunnan päivät järjestettiin 24.-25.8. Metropolia Myllypuron kampuksella Liikuntatieteellisen Seuran toimesta. Tapahtuman teemana oli ”Ei ilmaan meistä ilman meitä – inget om oss utan oss.” Kahteen päivään mahtui monta mielenkiintoista puheenvuoroa alan asiantuntijoilta ja työpajoja soveltavan liikunnan tiimoilta. Keskiöllä olivat liikkujat itse ja heidän kokemuksensa soveltavasta liikunnasta. 

Liiton hankekoordinaattori Heli Romu peräänkuuluttaa osallistumisen tärkeyttä soveltavan liikunnan päivillä: ”Liitto on ollut pitkään omassa kuplassaan, joten tämä tapahtuma tuli todella tarpeeseen. Saimme tavata ja vaihtaa ajatuksia liikunta-alan järjestöjen, kuntouttajien, ministeriön edustajien ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa. Se antoi liitolle uusia näkökulmia ja eväitä toiminnan kehittämiseen. Tällaisissa tapahtumissa kuurojen urheilu saa myös näkyvyyttä ja sitä kautta tunnettuutta.” 

Lääketieteen ja sosiokulttuurisen näkökulmien vastakkainasettelu nousi esille soveltavan liikunnan päivillä. Keskustelua käytiin siitä, kuuluuko kuurojen urheilu soveltavan liikunnan piiriin. Asia ei ole yksiselitteinen, sillä kuurous ei sellaisenaan aseta liikunnalle haasteita, mutta haasteet voivat olla sosiaalisia ja kielellisiä. ”Tämä on kuin palapelin kokoamista. Meidän on täytynyt etsiä paikkamme urheilun maailmassa.”, kertoo Romu. 

Soveltavan liikunnan päivillä käsiteltiin myös kuurouteen liittyviä asioita. Viittomakielinen Juhana Salonen Jyväskylän yliopistosta piti puheenvuoron omista kokemuksistaan saavutettavuudesta ja osallisuudesta kuulevien, eli vammattomien urheilumaailmassa. Aihe on ajankohtainen, sillä kielivähemmistöjen osuus väestöstä kasvaa maahanmuuttajien myötä. Lisäksi Salonen veti työpajan Deaf Spacesta, joka tarkoittaa kuurojen kulttuurin ja tarpeiden sisällyttämistä arkkitehtuuriin. Hänen tavoitteenaan oli tuoda erilaisia näkökulmia esille koskien tilansuunnittelua. Kaikkia kohderyhmiä tulee huomioida, mukaan lukien kuurot. 

Kokonaisuudessaan soveltavan liikunnan päivät antoivat paljon ajattelemisen aihetta. Näillä eväillä on hyvä mennä eteenpäin. Liiton tavoitteena on olla jatkossa tiiviimmin mukana verkostoissa ja toivoo kuurojen urheilulle enemmän jalansijaa urheilun maailmassa.

Kiitos LTS antoisista päivistä ja mukana olleille mielenkiintoisista kohtaamisista. Ensi kertaan!