STRATEGIA 2025

Strategia liiton toiminnan perustana

Liiton hallitus aloitti vuoden 2020 kesällä strategiatyön tavoitteenaan uudistaa liiton strategiaa. Prosessi kesti muutaman vuoden ajan. Vanhempia olemassa olevia suunnitelmia päivitettiin ja uusia suunnitelmia lisättiin. Liiton uusi strategia pohjautuu voimakkaasti OKM:n asettamiin toiminta-avustuksen kriteereihin.

Strategiaa on viilattu nykyiseen muotoonsa erilaisten palautteiden ja seuravierailujen pohjalta. Lopullinen strategiasuunnitelma vahvistettiin vuoden 2021 liittokokouksessa ja otettiin sen myötä käyttöön.

Strategiamme käsittää kolme eri osa-aluetta, jotka ovat seuraavanlaiset: kilpailu- ja valmennustoiminta, seuratoiminta ja liikuntatoiminta. Tutustu strategiaamme klikkaamalla alla olevaa tiedostoa.