STRATEGIA 2025

Strategia liiton toiminnan perustana

Liiton hallitus aloitti vuoden 2020 kesällä strategiatyön tavoitteenaan uudistaa liiton strategiaa. Prosessi tulee kestämään muutaman vuoden ajan päivittäen vanhempia olemassa olevia suunnitelmia sekä lisäämällä uusia suunnitelmia. Liiton uudistettava strategia pohjautuu erittäin voimakkaasti OKM:n asettamiin toiminta-avustuksen kriteereihin.

Strategiasuunnitelmaa on viilattu nykyiseen muotoonsa erilaisten palautteiden ja seuravierailujen pohjalta. Lopullinen strategiasuunnitelma vahvistettiin vuoden 2021 liittokokouksessa ja otettiin sen myötä käyttöön.

Strategiamme käsittää kolme eri osa-aluetta, jotka ovat seuraavanlaiset: kilpailu- ja valmennustoiminta, seuratoiminta ja liikuntatoiminta. Erikseen työstämme liiton vastuullisuusohjelmaa, joka käsittää viisi eri osa-aluetta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.

Tutustu strategiaamme ja vastuullisuusohjelmaamme klikkaamalla alla olevaa tiedostoa.