Uusi työntekijä ja kaksi uutta hanketta liitolle

Hankekoordinaattori Heli Romu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 50 000 euron avustuksen hankkeelle, joka on tarkoitettu tuen ja inkluusion kehittämistoimintaan yhteistyössä eri lajiliittojen kanssa. Liikuntakoordinaattorin nykyinen sijainen Heli Romu siirtyy hankekoordinaattoriksi 31.12.2022 asti.

Hänen tehtäviinsä kuuluu ottaa yhteyttä eri lajiliittoihin ja rakentaa lajiliittojen kanssa liikkujan sekä urheilijapolkuja heille, jotka tulevat Kuurojen Urheiluliiton kautta. Hankkeen tavoitteena on tuoda kuulovammaiset liikkujat ja urheilijat eri lajiliittojen toimintoihin mukaan inkluusioperiaatteella, jotta heillä on mahdollisuus urheilla ja liikkua yhdenvertaisesti lajiliittojen toiminnassa.

Liikuntakoordinaattorin sijaiseksi liitto palkkasi Saku-Petteri Lehtosen. Hän opiskelee oppisopimuksella liikuntaneuvojaksi Varalan urheiluopistossa 15.12.2023 asti. Oppisopimuskoulutuksen ohella hän tekee liikuntaohjauksia pääkaupunkiseudulla ja koordinoi liiton liikuntatoimintaa valtakunnallisella tasolla kokoaikaisesti.

”Nyt vihdoinkin saamme lisäystä työntekijän muodossa liittoon. Meillä on nyt vähintään yksi työntekijä liiton toimintasektorille eli liikunta-, seura- ja huippu-urheilun toimintaan. Toivottavasti tämä resurssi jatkuu myös hankkeiden päättyessä, toivoi liiton toiminnanjohtaja Juha Vahtera”. 

Liikuntakoordinaattorin sijainen Saku-Petteri Lehtonen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt myös 15 000 euron avustuksen liitolle. Hanke on nimeltään ”Valtakunnalliset Ikiliikkuja-avustukset eri-ikäisten ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan avulla”. Tämä hanke toteutetaan yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa, jossa tarjotaan etäjumppaa Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskuksen asiakkaille ja mahdollisesti muille. Hankkeen tavoitteena on tukea ikäihmisten paluuta aktiivisiksi liikkujiksi ja parantaa ikäihmisten hyvinvointia sekä toimintakykyä. Samalla tavoitteena on etäjumpan pysyvyys yhtenä liiton tarjoamana toimintamuotona, kun hanke päättyy 31.8.2022.

”Olen iloinen Opetus- ja kulttuuriministeriön myönteisistä päätöksistä näihin kahteen hankkeeseen, molemmat hankkeiden kohderyhmät ovat erittäin tärkeitä liitolle. Toivottavasti lajiliittojen yhteistyö SKUL:n kanssa syvenee entistä paremmin myös hankkeen päättymisen jälkeen ja sitä kautta urheilijat, ja lajien harrastajat saavat paremmin tukea, kertoi liiton puheenjohtaja Jari Malkamäki”.