Viestinnän- ja markkinoinnin osaaja haussa!

Viestintä- ja markkinoinnin osaaja

Liiton Sporttitalon neljäs työpiste kaipaa tekijää! Sinulle on tarjolla monipuolinen viestinnän- ja markkinoinnin työ, jossa päivät eivät ole samanlaisia. Olet ahkera, joustava, innostava ja pystyt tekemään erilaisia työtehtäviä päivän aikana liukuvasti. Jos tunnet yhtäläisyyksiä – jatka ilman muuta lukemista.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) on perustettu vuonna 1920 ja olemme Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö. Liitossa on 12 jäsenseuraa ja jäseniä yhteensä noin 1000. SKUL toimii jäsenseurojensa keskusjärjestönä ohjaten ja kouluttaen heidän toimintaansa.

SKUL:n päätavoitteena on luoda mahdollisimman tasa-arvoiset liikunta- ja urheiluolosuhteet maamme kuulovammaisille ihmisille. Liittomme kohderyhmänä ovat viittomakieliset ja muut kuulovammaisryhmät (sisäkorvaistutteiset ja huonokuuloiset).

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry hakee viestinnän- ja markkinoinnin osaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.-31.12.2022, jonka jälkeen tarkastellaan sen jatkamista. Tehtävässä vastaat viestintämme ja markkinointimme suunnittelusta sekä toteutuksesta yhdessä toiminnanjohtajan ja liiton muiden toimijoiden kanssa.

Tehtäviisi kuuluu muun muassa

 • toteuttaa ja kehittää liiton varainhankintaa
 • luoda ja toimia lahjoittajaverkostojen ja yrityskumppanuuksien yhteyshenkilönä sekä kehittää strategisesti näitä verkostoja
 • kehittää, ideoida ja toteuttaa sidosryhmäviestintää yhdessä muun tiimin kanssa
 • järjestää ja koordinoida kampanjoita ja erilaisia tapahtumia sekä
 • kehittää ja toteuttaa koko liiton viestintää eri viestintäkanavillamme.

Odotamme, että sinulla on

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta tai muulla tavalla osoitettua osaamista
 • vaadittava osaaminen ja kokemusta varainhankinnasta tai markkinoinnista ja myynnistä
 • kyky johtaa omaa työtäsi ja halu tehdä tiivistä tiimityötä
 • hyvä viestintä- ja markkinointiosaaminen
 • erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Arvostamme myös

 • varainhankintamenetelmien ja konseptien osaamista
 • omia varainhankinnan verkostoja
 • asiakaspalveluhenkisyyttä ja myyntitaitoja
 • kokemusta järjestötoiminnasta sekä
 • hyvää ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Palkkauksessa käytetään Paltan urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta, jonka mukaisesti palkka määräytyy. Ilta- ja viikonlopputyöt sisältyvät työaikaan. Työ suoritetaan ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla ja muut työmatkat sovitaan erikseen. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika. Työskentelypaikkana on pääasiallisesti Sporttitalo Helsingissä, sovittaessa etätyöskentely on mahdollista.

Pyydämme hakijoita lähettämään vapaamuotoiset hakemukset ansioluettelon kera su 20.3.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen juha.vahtera@skul.org. Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Mahdolliset haastattelut tehdään 1.4.2022 Helsingissä.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Juha Vahtera
juha.vahtera@skul.org
050 467 1202 / tekstiviestit