MEDIALLE

Vuonna 1920 perustettu Suomen Kuurojen Urheiluliitto SKUL ry on Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö, joka edistää kuurojen urheilun ja liikunnan tasa-arvoisuutta. Järjestöön kuuluu tällä hetkellä 12 jäsenseuraa ja vakituista henkilöstöä liitossa on puolestaan kolme.  

Yleisiä ohjeita yhteydenottoon   

Jaamme mielellään tietoa toiminnasta ja välitämme myös liiton huippu-urheilijoita koskevia haastattelupyyntöjä. Ulkoisen viestinnän ja median tiedusteluista vastaa toiminnanjohtaja Sini Savolainen: sini.savolainen@skul.org / p. 040 5399 486

Liitossa työskentelevät ja liiton jäsenet käyttävät äidinkielenään suomalaista viittomakieltä

 • Lähesty siis ensimmäisenä sähköpostitse tai tekstiviestitse kertomalla tietotarpeesi tai juttu-/haastattelutoiveesi 
 • Haastattelut voidaan toteuttaa normaalisti puhelimitse tai kasvokkain tulkin avustuksella, jonka me järjestämme keskusteluun mukaan 

Yleiset vinkit haastattelutilanteeseen

 • Live-tilanteessa muista säilyttää katsekontakti haastateltavaan älä tulkkiin puhuessasi, jotta huulilta luku on myös mahdollista. 
 • Tapahtumissa huomion kiinnittämiseksi voit heilauttaa kättä tai koskettaa kevyesti olkapäälle. Ota varmuuden vuoksi mukaasi lappu, jossa lukee kuka olet ja asiasi. 
 • Huolehdi haastatteluympäristöstä, kuten valaistuksen riittävyydestä ja siitä, ettei tila ole meluinen.  
 • Huomioi urheilijan käyttämät kuuntelun apuvälineet. 
 • Kuurojen yhteisön identiteettikirjo on laaja. Selvitä, mitä nimitystä urheilija haluaa käyttää itsestään (kuuro, huonokuuloinen, viittomakielinen jne) ja kunnioita sitä juttua kirjoittaessa. 

Ilmoittautuminen liiton urheilutapahtumiin 

Median edustajat ovat tervetulleita vierailemaan liiton järjestämiin urheilutapahtumiin työtehtävissä. Ilmoittautuminen tapahtuu olemalla hyvissä ajoin yhteydessä edellä mainittuun yhteyshenkilöön. Ilmoitathan samalla myös mahdolliset haastattelutoiveet, niin osaamme varata tulkin paikan päälle. 

Tulevien tapahtumien ajankohdat löydät kätevästi tapahtumakalenteristamme:
https://www.skul.org/tapahtumat/
 

Termipankki  

Ymmärrämme, että yhteisöömme liittyvät tietyt käsitteet voivat helposti sekoittua ja niitä näkyy toisinaan käytettävän virheellisesti yleisissä keskusteluissa ja kirjoituksissa. Tästä voit näppärästi tarkistaa oikean terminologian:

 • Kuulovammainen – Kuulovammainen merkitsee henkilöä, jolla on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuulonalenema voi vaihdella lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen. Kuulovammaisella voi olla erilaisia kuulon apuvälineitä käytössään tai ei lainkaan.  
 • Kuuro – Eräs kuulovammaisuuden aste. Kuuro on henkilö, joka on menettänyt kuulonsa syntymän tai varhaislapsuuden aikana. Kuuro kommunikoi pääasiassa viittomakielellä, joka on hänen ensikielensä. Kuuromykkä on virheellinen termi kuuroudesta, eikä sitä tule missään tapauksessa käyttää sen syrjivän luonteen takia.  
 • SKUL – Suomen vanhin, vuonna 1920 perustettu vammaisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää kuurojen urheilun ja kuntoliikunnan asemaa sekä järjestää omia urheilukilpailuja. Lyhenne tulee sanoista Suomen Kuurojen Urheiluliitto. 
 • Viittomakielinen –  Viittomakielinen on nimi yksittäiselle henkilölle, joka identiteettinsä kautta samaistuu viittomakieliseen yhteisöön. Viittomakieliset muodostavat kieli- ja kulttuuriryhmän.  

Materiaalit 

Logo: Liiton logot

Julkaisuvapaat kuvat: Liiton kuvapankki

Visio ja missio: Strategia 2025

Ajankohtaiset tiedotteet: alla on liiton uusimmat tiedotteet