13. Kansainväliset kisat

13. Kansainväliset kisat
13.1 Kisoihin valitun urheilijan osallistumisen peruutus ja peruutuksen seuraamukset
13.2 Miten menetellä, jos seura haluaa järjestää kansainväliset kisat?
13.3 Osallistumismaksu EDSO:lle

Voidakseen osallistua kansainvälisiin kisoihin kilpailijoilla tulee olla vähintään 55 dB:n
kuulonalenema paremmassa korvassa.

Kisoihin valittujen urheilijat maksavat omavastuuosuus matkakuluista. Omavastuun
suuruudesta päättää liiton hallitus, aina kilpailukohtaisesti.
Omavastuuosuus joudutaan perimään urheilijoilta, koska kuurojen urheilulle on vaikea löytää
sponsoreita.

Kansainvälisiin kisoihin lähtevän matkanjohtajan on otettava yhteys liittoon hyvissä ajoin
ennen matkaa käytännön asioiden selvittämiseksi.
Matkanjohtaja vastaa kirjallisesta matkaraportista hallitukselle ja laatii myös jutun Kuurojen
Urheilu-lehteen kuvineen.

Deaflympics- ja MM-kisojen järjestämisestä vastaa ICSD ja paikallinen kuurojen urheiluliitto.
Euroopan Mestaruuskisoja järjestää EDSO.
Pohjois- ja Baltian maiden Mestaruuskisojen järjestämisestä vastaa NBDSF.

Tarkemmin järjestöjen toiminnasta kohdassa 8) KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

13.1. KISOIHIN VALITUN URHEILIJAN OSALLISTUMISEN PERUUTUS JA
PERUUTUKSEN SEURAAMUKSET

Perusteettomasti kisamatkansa peruuttanut urheilija vastaa itse kaikista todellisista
kustannuksistaan, jotka ovat jääneet liiton kustannettavaksi. Peruutustapauksissa
noudatetaan suomalaisten matkanjärjestäjien yleisesti käyttämiä valmismatkaehtoja.

13.2. MITEN MENETELLÄ JOS SEURA HALUAA JÄRJESTÄÄ KANSAINVÄLISET KISAT

Kisojen järjestämistä toivovan seuran tulee ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin tässä järjestyksessä;

LAJIJAOSTO – > SKUL:N HALLITUS – > KUNTA – > VIRALLINEN ANOMUS

13.3. OSALLISTUMISMAKSU EDSOLLE

EM-kisat järjestävän seuran tulee laatia EDSOlle tarkka lista osallistujista ja osallistuneista
maista, jonka jälkeen EDSO laskuttaa seuraa voimassa olevien osallistumismaksujen
mukaisesti.
Tarkempia tietoja www.deafsport-edso.eu

X