Seuraopas

TAUSTAA

Seuraopas on tehty Suomen Kuurojen Urheiluliiton jäsenseurojen ja lajijaostojen toiminnan oppaaksi.

Aloite oppaan laatimiseen on saatu seurojen ja lajijaostojen edustajilta. Tähän mennessä ei ole ollut olemassa nimenomaan kuurojen urheiluseuroille suunnattua, monipuolista ja selkeää opaskirjaa. Huomatkaa, että tätä opasta päivitetään aina tietojen muuttuessa.

Tarkoituksena on lähitulevaisuudessa laatia myös vastaavanlainen viittomakielinen seuraopas.

 1. SKUL
 2. Seurat
 3. Lajijaostot
 4. Toimikunnat
 5. Seuraseminaari ja liittokokous
 6. Lajijaostojen säännöt
 7. Yhteistyöseminaarit
 8. Kansainvälinen toiminta
 9. Ansiomitalit
 10. Avustukset
 11. Tiedottaminen
 12. Kisat
 13. Kansainväliset kisat
 14. Toiminta
 15. Lomakkeet
 16. Mallit
 17. Säännöt
 18. ICSD säännöt
 19. EDSO säännöt
 20. NBDSF säännöt

OHJE SEURAOPPAAN KÄYTTÄMISEEN

Tämän kansion mukana, sisäkannessa, on muistitikku, joka sisältää vastaavan seuraoppaan digitaalisessa muodossa. Muistitikkua voi käyttää apuna kun tiedotatte oppaan asioista esimerkiksi seuran jäsenille.
Seuraopas löytyy myös liiton kotisivulta www.skul.org. Jos tarvitsette tiedottamiseen piirtoheitinkalvoja, voitte muistitikulta tai kotisivulta tulostaa tarvitsemanne sivut kalvolle.

X