TUKIPALVELUT

Sivut ovat työn alla. 

Tukipalveluja seuroille

Tarjoamme erilaisia tukipalveluja jäsenseuroillemme. 

Seuraa vaihtuvaa kurssitarjontaa liiton tapahtumakalenterista. Kursseja järjestetään tarpeen mukaan pari kertaa kevät- ja syyskaudella. Osallistumisoikeus vain jäsenseuroilla ellei toisin mainita. 

Seuravierailut osana liiton maksutonta palvelutarjontaa

Liiton järjestökoordinaattori ja tarvittaessa muu henkilökunta kiertävät jatkuvasta tapaamassa seuroja. Seuravierailuiden tarkoituksena on antaa lisätietoja liiton toiminnoista, kartoittaa seurojen yksilöllisiä tarpeita, tarjota räätälöityä tukea ja apua. Seuravierailut voidaan toteuttaa kokousten, luentojen ja työpajojen muodossa riippuen seuran toiveesta. 

Seuravierailut ovat maksuton tukimuoto jäsenseuroille.

OKM:n seuratoiminnan kehittämistuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain seuratoiminnan kehittämistukea eli seuratukea sitä hakeville seuroille. Seuratuki on tarkoitettu niille seuroille, jotka haluavat lisätä lasten ja nuorten liikuntaharrastusta sekä kehittää monipuolista organisoitua liikuntaa. Tarkemmin seuratuen kriteereihin voi tutustua tästä.

Hakuaika ajoittuu marras- joulukuun tienoille. Jäsenseura voi pyytää sparrausta omalle seuratukihakemukselleen. Hakemuksen tekeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja sparrausta kannattaa pyytää jo hakemuksen suunnittelun alkuvaiheessa.

SKUL:n seuratuki

Suomen Kuurojen Urheiluliitto myöntää ajoittain seuratukea jäsenseuroilleen toiminnan tukemiseksi. Hakuaika ajoittuu yleensä syyskuulle. Tiedotamme mahdollisesta vuoden 2021 seuratuesta lähempänä ajankohtaa. 

Neuvonta ja sparraus

Tarjoamme jäsenseuroillemme neuvontaa ja sparrausta seuratoimintaa koskevissa asioissa. Etsimme vastauksia seuratoimijoiden kysymyksiin ja tukea saa kaikkiin mieltä askarruttaviin aiheisiin.

Sparraus, neuvonta ja konsultointi voidaan toteuttaa sekä lähi- että etätapaamisena riippuen seuran toiveesta. Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää aiheesta! 

Tarjoamme myös neuvontaa ja sparrausta työpajojen muodossa. Työpajavaihtoehdot löydätte alta:

Miten osallistaa ja innostaa nuoria seuratoimintaan

1. Työpaja on suunnattu seurojen nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on osallistaa nuoret kehittämään seuroissa toimintaa ikäryhmäänsä kiinnostavaksi aikuisten tuella.
 
2. Sovellettu työpaja seuroille, joissa ei ole nuoria jäseniä. Seura saa järjestökoordinaattorilta vinkkejä ja työkaluja nuorten osallistamiseen ja innostamiseen.
 

Urheiluseuran varainhankinta

Sparraus on tarkoitettu niille seuroille, jotka suunnittelevat hakevansa rahoitusta toimintaansa (esim. OKM:n seuratoiminnan kehittämistuki ja SKUL:n seuratuki). Seura pääsee suunnittelemaan hakemusta ja keskustelemaan niiden kriteereistä järjestökoordinaattorin kanssa.

Kaupunkiyhteistyö

Tämä on tarkoitettu seuroille, jotka tahtovat edistää kaupunkiyhteistyötä. Seura pääsee pohtimaan liikuntakoordinaattorin kanssa yhteistyön mahdollisia raameja.
 
Tapaamista seuraa mahdollisuuksien mukaan palaveri seuran, kaupungin ja liikuntakoordinaattorin kanssa.
 

Seuran liikuntatoiminnan suunnittelu

Tässä työpajassa suunnitellaan seuran liikuntatarjontaa yhdessä liikuntakoordinaattorin kanssa. Pohditaan seuran kanssa sille sopiva liikuntatarjonta sidosryhmät huomioiden.
 

Hallituksen roolit ja tehtävät

1. Uusi hallitus: Työpajassa perehdytään hallituksen rooleihin ja tehtäviin. Suositellaan suoritettavaksi vuosikokouksen tai järjestäytymiskokouksen jälkeen.
 
2. Vanha hallitus: Tunnistetaan erilaisia rooleja ja persoonallisuuksia hallituksen sisällä. Pohditaan, miten toteutetaan paras mahdollinen työnjako jäsenten kompetenssit ja persoonallisuudet huomioiden.
 

Suomisport seurapalvelun perusteet

1. Tutustutaan Suomisport seurapalveluun ja seura pääsee suunnittelemaan käyttöönottopolun yhdessä järjestökoordinaattorin kanssa.
 
2. Sopii myös seuroille, joilla on jo Suomisport seurapalvelu käytössä. Pohditaan yhdessä keinoja, miten seura voi hyödyntää palvelua parhaalla mahdollisella tavalla.
 

Seuran strategiset tavoitteet selkeäksi

Työpajassa selkiytetään seuran strategia sporttilinssin avulla. Tavoitteena on suunnitella seuran tulevaisuuden valinnat, joilla vastataan jäsenten muuttuneeseen toimintaympäristöön.
 

Avaimet seuran tehokkaaseen viestintään

Seura pääsee kehittämään järjestökoordinaattorin johdolla omaa viestintäänsä. Seura laatii viestintäkartan, joka toimii seuran viestinnän kehittämisen punaisena lankana. Työpajaan kuuluvat myös käytännön harjoitukset seuran valitsemilla viestintätyökaluilla.
 

Digitaidot haltuun! -työpaja

Lisätietoja tulossa.