SKUL:n hallituksen  4. kokouksen  4.9.2015 pöytäkirjasta poimittua

  •  NBDSF:n kokous 23.–24.5./Liettua + Urheilufestivaali-suunnitelmat 2016

Todettiin NBDSF- urheilufestivaalisuunnitelmat tietoon saatetuksi ja vahvistettiin urheilufestivaalin ajankohdaksi 2.-6.8.2016. Festivaalien yhteydessä pidettävien nuorten leirin, 13-17 vuotiaille, ajankohdaksi vahvistettiin 1.-6.8.2016.

NBDSF-maille lähetetään 30.10. mennessä edellä mainituista asioista alustava tiedote ja lajikartoituskysely. Lajikartoituskyselyn tuloksien jälkeen päätetään lopulliset festivaaleilla järjestettävät urheilulajit. Viralliset kutsut, ilmoittautumislomakkeet yms. lähetetään eteenpäin tammikuun loppuun mennessä.

Todettiin NBDSF kokouksen 23.-24.5.2015 käsitellyt asiat tietoon saatetuksi. Kaikki jäsenmaat olivat kokouksessa edustettuina. Kokouksessa vahvistettiin urheilufestivaalin järjestäminen, Latviassa pidettävät NBDSF-futsal ja -keilailun mestaruuskilpailut 2016, urheilufestivaalien osallistumismaksu 50 euroa/hlö pohjoismaiden osalta ja 25 euroa/hlö Baltian maiden edustajien osalta.

Latvia toimii 2015-1019 NBDSF:n vetäjämaana. Seuraava kokous pidetään 2017 Ruotsissa.

  • Maahanmuuttajaprojekti 2015

Vahvistettiin seuraavaksi maahanmuuttajien liikunta- ja yhteistyöleirin ajankohdaksi 9.-11.10. Ellivuorella ja valtuutettiin liiton toimihenkilöt jatkotoimenpiteisiin.
Mahdollisuuksien mukaan loppuvuonna järjestetään vielä toinen mamu-leiri.

  • Kotirataottelut v. 2015

Päätettiin jatkaa kotirataotteluja vanhan konseptin mukaisesti. Perussyynä asiaan on se, että näin voidaan kartoittaa kuurojen ja muiden kuulovammaisten lukumäärää kuulovammaisten kouluissa ja integroiduissa luokissa tällä hetkellä. Myös koulujen  nykyinen kiinnostavuus yhteistyöhön  liiton kanssa selkenee. Jatkossa tarkoitus on järjestää yhteiset koulumestaruuskilpailut eri lajeissa mikäli kiinnostusta löytyy. Asiasta sekä sopivasta ajankohdasta ja lajeista koulumestaruuskilpailuille tiedustellaan kouluilta kotirataottelu-kutsujen yhteydessä.

  • Jäsenseurojen yhteistyöpäivät 2015

Vahvistettiin järjestettävän jäsenseurojen yhteistyöpäivät 17.10. Onnelassa, Tuusulassa.
Seurat voivat osallistua seminaariin 1-2 edustajalla. Seminaari alkaa la 17.10. klo 10 ja päättyy päivälliseen klo 18. Seminaariohjelma ja toteutus noudattavat samoja toimintaperiaatteita kuin vuoden 2014 Hämeenlinnassa pidetty seminaari.  Liitto ja seurat valitsevat aihepiirialueet, joista käydään yhteistä keskusteluja kyseisten teemojen mukaisesti.

  • Päätettiin ettei valmennusmäärärahoja ole jaossa lajijaostoille loppuvuoden osalta. Poikkeuksena futsal, jolle on varattu 3000 euron suuruinen määräraha naisten ja miesten valmennustoimintaan.
  • Päätettiin myöntää Frisbee-golfille SM-arvo 2016 alkaen. Ensimmäisistä kisoista vastaa Kreme.
  • Informoidaan myös SFL:oa asiasta ja hallituksen virallinen päätös asiasta toimitettava Lantolle, joka toimii liiton yhteyshenkilönä SFL:n suuntaan.
  • Todettiin ettei vuonna 2015 ole mahdollista järjestää senioritoimintaa. Anotaan OKM:ltä määrärahoja vuoden 2016 toimintaan. Mikäli erillistä rahoitusta ei saada, asiaan palataan kun liiton ensi vuoden toiminta-avustuksen suuruus on tiedossa. Senioritoiminnan jatkamista pidetään tärkeänä.
  • Seuraava kokous

Hallitus kokoontuu tarvittaessa epävirallisesti jäsenseurojen yhteistyöpäivien yhteydessä 17.10. Hallituksen työvaliokunta kokoontuu loppuvuonna tarpeen mukaan.

 

X