Suomen Kuurojen Urheiluliitolle yleisavustusta 320 000€

Tiedote 12.2.2021

Opetus- ja Kulttuuriministeriö on myöntänyt 320 000 euroa yleisavustuksena Suomen Kuurojen
Urheiluliitolle. Avustus on laskenut 35 000 euroa verrattuna vuoteen 2020.

Vuodesta 2021 alkaen järjestöt on ryhmitelty valtakunnallisiin liikunnan palvelujärjestöihin,
lajiliittoihin, muihin valtakunnallisiin liikuntaa edistäviin järjestöihin sekä liikunnan
aluejärjestöihin. Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry kuuluu muihin valtakunnallisiin liikuntaa
edistäviin järjestöihin.

Suomalaisten liikuntajärjestöjen valtionavustuksissa ovat voimassa uudet avustuskriteerit. Ne ovat
käytössä nyt ensimmäistä kertaa. Arviointikriteerit on nyt jaettu järjestöryhmäkohtaisiin
peruskriteereihin (85% avustuksesta) ja kaikille yhteisiin vastuullisuuskriteereihin (15%
avustuksesta). Vastuullisuuskriteerien avulla arvioidaan järjestöjen toiminnan laatua ja
yhteiskunnallista vaikuttavuutta, liikuntalain tavoitteiden toteuttamista sekä liikunnan ja urheilun
eettisiä periaatteita, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi arvioidaan, miten järjestö
noudattaa Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä.

Suomen Kuurojen Urheiluliiton hallitus on päättänyt panostaa varainhankintaan entistä enemmän ja
liiton suunnitelmissa on palkata alan ammattilainen hoitamaan liiton varainhankintaa ja muiden
rahoituslähteiden hankintaa kuten projektiavustuksia. Tästä varainhankintasuunnitelmasta Suomen
Kuurojen Urheiluliitto tiedottaa enemmän liittokokouksessaan huhtikuussa.

Liikuntaa edistäville järjestöille lähes 42 miljoonaa

Liikuntaa edistävien järjestöjen myönnetyt yleisavustukset 2021

Avainsanat
X