Seuraopas

TAUSTAA Seuraopas on tehty Suomen Kuurojen Urheiluliiton jäsenseurojen ja lajijaostojen toiminnan oppaaksi. Aloite oppaan laatimiseen on saatu seurojen ja lajijaostojen edustajilta. Tähän mennessä ei ole ollut olemassa nimenomaan kuurojen urheiluseuroille suunnattua, monipuolista ja selkeää opaskirjaa. Huomatkaa, että tätä opasta päivitetään aina tietojen muuttuessa. Tarkoituksena on lähitulevaisuudessa laatia myös vastaavanlainen viittomakielinen seuraopas. SKUL Seurat Lajijaostot Toimikunnat … lue lisää

1. Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry

1.1 YLEISTÄ SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITTO RY:STÄ Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry. (SKUL) on Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö ja se on perustettu v. 1920. Maassamme on n. 500 000 kuulovammaista, joista kuuroja n. 5 000. SKUL toimii valtakunnallisesti opetusministeriön vuosittain myöntämän toiminta-avustuksen tukemana. Varsinaisia jäseniä SKUL:ssa on 1100. SKUL:ssa on 14 jäsenseuraa. Pohjoisin jäsenseura toimii Oulussa. SKUL:n lajiohjelmaan kuuluvat mm. jääkiekkoilu, koripalloilu, … lue lisää

2. Seurat

2.1. SEURAN TOIMINTA HALLITUS / JOHTOKUNTA Seuran johtokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Puheenjohtajan on oltava 18 vuotta täyttänyt, muiden jäsenten vähintään 15-vuotiaita. Puheenjohtajalla ja vähintään puolella jäsenistä on oltava kotipaikka Suomessa. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa huolellisesti seuran asioita ja toimia seuran lakimääräisenä edustaja eli hoitaa lain velvoittamat asiat. Tehtäviä rajoittavat laki, seuran säännöt ja … lue lisää

3. Lajijaostot

Suomen Kuurojen Urheiluliiton alaisuudessa toimivat seuraavat lajijaostot: Yksilölajijaostot: golf, suunnistus, yleisurheilu Joukkuelajijaostot: curling, jääkiekko, keilailu, palloilujaosto (sis. futsal, rantalentopallo, salibandy, sulkapallo)   3.1. LAJIJAOSTOJEN ROOLIT Toimii liiton hallituksen alaisena asiantuntijaelimenä. Tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa toiminta-alaansa kuuluvassa lajissa valmennus- ja kilpailutoimintaa liiton hallituksen myöntämän olympiavalmennusrahan ja oman talousarvionsa puitteissa. Pitää yhteyttä lajinsa seuroihin, liittoon ja muihin … lue lisää

4. Toimikunnat

Suomen Kuurojen Urheiluliiton alaisuudessa toimivat seuraavat toimikunnat: Tiedotustoimikunta Kunto- ja terveysliikuntajaosto Kuteli, joka vastaa kaikenikäisten kuntoliikuntatarjonnasta   4.1. TOIMIKUNTIEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Toimii asiantuntijaelimenä liiton hallitukselle ja toiminnanjohtajalle. Tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa toiminta-alaansa urheiluja kuntoliikuntatoimintaa liiton hallituksen hyväksymän talousarvion puitteissa. Pitää yhteyttä lajinsa seuroihin, liittoon ja muihin mahdollisiin alueorganisaatioihin. Liiton hallitus päättää toimikuntien esityksen … lue lisää

5. Seuraseminaari ja liittokokous

5.1. OSALLISTUMIS- JA ÄÄNIOIKEUS, TEHTÄVÄT Seuraseminaari pidetään liittokokousta edeltävänä päivänä. Siellä keskustellaanvarsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävistä asioista. Seuraseminaari on neuvoa antava elin eikä se ole päätösvaltainen. Liiton organisaation ylin päätösvalta on liittokokouksella. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus, joka myös määrää kokousajan ja paikan. Kutsu liittokokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Liittokokouksessa voi jokaisella jäsenseuralla olla kaksi edustajaa. Jokaisella jäsenellä … lue lisää

6. SKUL:n ja lajijaostojen säännöt

SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toimialue 1§ Yhdistyksen nimi on Suomen kuurojen Urheiluliitto r.y. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Tarkoitus 2§ Liiton tarkoituksena on edistää urheilu‐ ja liikuntaharrastusta kuurojen keskuudessa. Tarkoituksena toteuttamiseksi liitto: Avustaa kuurojen urheiluseurojen perustamista tukien ja ohjaten näiden toimintaa keskusjärjestönä. … lue lisää

7. Seurojen ja lajijaostojen yhteistyöseminaarit

Seurojen ja lajijaostojen yhteistyöseminaari järjestetään vuosittain syksyllä. Mukaan kutsutaan liiton jäsenseurat, lajijaostot, hallituksen jäsenet sekä työntekijät. Yhteistyöseminaarin tavoitteena on: Kehittää keskinäistä yhteistyötä liiton jokaisen elimen kanssa Tiedottaa ja keskustella ajankohtaisista asioista Seurojen ja lajijaostojen SWOTin tarkastaminen Toimintasuunnitelmien kartoitus Mahdollisesti mukana olevaan erityisteemaan tutustuminen ja siitä keskusteleminen. Yhteistyöseminaariin voi osallistua liiton jokaisesta jäsenseurasta tai lajijaostosta 1-2 … lue lisää

8. Kansainvälinen toiminta

8.1. KANSAINVÄLISET KOK:N TUNNUSTAMAT KATTOJÄRJESTÖT/URHEILUORGANISAATIOT HUOM: Kuurojen kansainvälisissä urheiluorganisaatioissa ja toiminnassa on lähitulevaisuudessa suunnitteilla suuria muutoksia.   8.2. ICSD The International Committee of Sports for the Deaf = Kansainvälinen kuurojen urheilukomitea 24.8.1924 perustettiin Pariisissa, Ranskassa The Comité International des Sports des Sourds (CISS) hallinnoimaan joka neljäs vuosi järjestettäviä Kuurojen Maailmankisoja ja se onkin maailman vanhin … lue lisää

9. Ansiomitalit

9.1. ANSIOMITALIEN MYÖNTÄMISPERUSTEET: Pronssinen ansiomitali: pitkäaikainen, vähintään 10 vuotta kestänyt ansiokas toiminta liiton jäsenseuran johtokunnassa. Mitali voidaan myöntää myös huomattavista urheilullisista ansioista sekä henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut seuran tai liiton hyväksi. Hopeinen ansiomitali: pitkäaikainen, vähintään 20 vuotta kestänyt ansiokas toiminta jäsenseuran johtokunnassa tai 15 vuotta seuran puheenjohtajana ja liiton toiminnoissa. Erikoistapauksissa huomattavat urheilulliset ansiot … lue lisää

X