Yhdistystoimijoiden koulutusviikonloppu Tampereella 21.-22.11.2020

Tulossa: Yhdistystoimijoiden koulutusviikonloppu Tampereella

Kuurojen Liitto ja SKUL järjestävät yhteisen koulutusviikonlopun Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksille ja SKUL:n jäsenseuroille. Koulutusviikonlopun ohjelmassa on kolme aihetta: puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä heidän tehtävät.

Koulutus pidetään Tampereen kylpylähotellissa la-su 21.-22.11.2020. Tämähän tarkoittaa, että koulutuksen jälkeen osallistujat voivat halutessaan mennä kylpylään nauttimaan!

Kuurojen Liitto ja SKUL kattavat osallistujien kulut, johon sisältyvät matka, koulutus, majoitus ja ruokailu.

Osallistujapaikkoja on rajoitetusti. Jokaisesta yhdistyksestä voi osallistua enintään 3 henkilöä.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 8.11.2020 mennessä.

https://www.lyyti.fi/reg/Yhdistystoimijoiden_koulutusviikonloppu_Tampereella_4664

Seuraamme koronavirustilannetta ja tiedotamme heti mahdollisista muutoksista. Mikäli tilanne vaatii, on meillä myös varasuunnitelma koulutuksen toteuttamiseksi. Kannattaa siis ehdottomasti osallistua, tervetuloa mukaan hienoon koulutusviikonloppuun!

Nähdään Tampereella!

På kommande: Kursveckoslut i Tammerfors för föreningsfunktionärer

Finlands Dövas Förbund och Dövas idrottsförbund SKUL ordnar ett gemensamt kursveckoslut för
dövförbundets medlemsföreningar och idrottsförbundets medlemsföreningar.
Kursveckoslutet har tre teman på programmet: ordförande, sekreterare och kassör samt deras
uppgifter.

Kursen ordnas på Tammerfors spahotell lördag-söndag 21-22.11.2020. Och det betyder att de
deltagare som efter avslutad kursdag vill njuta av en stund på spa har möjlighet att gör det!

Finlands Dövas Förbund och SKUL står för kursdeltagarnas kostnader i fråga om resa, själva
utbildningen, inkvartering och måltider.

Antalet deltagarplatser är begränsat. Från en och samma förening kan högst 3 personer delta.

Platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in. Anmälning ska göras senast 8.11.2020:

https://www.lyyti.fi/reg/Yhdistystoimijoiden_koulutusviikonloppu_Tampereella_4664

Vi följer med coronavirussituationen och meddelar genast om eventuella ändringar. Om
situationen kräver det har vi en reservplan för att genomföra utbildningen. Det lönar sig alltså
absolut att delta, välkommen med på ett fint kursveckoslut!

Vi ses i Tammerfors!

 

X