LAATUOHJELMA

Laatuohjelman taustaa

Osana strategiatyötä liitto laatii parhaillaan seuratoiminnan laatuohjelmaa yhteistyössä muiden jäsenseurojen kanssa. Laatuohjelma syntyi yhteisestä käsityksestä seuratoiminnan kehittämisen tarpeesta. Seuratoimintaa pyritään kehittämään, jotta jäsenseuramme olisivat jatkossakin elinvoimaisia ja laadukkaita. 
 
Laatuohjelman rakentamisessa hyödynnetään jo olemassa olevia ohjelmia, kuten Olympiakomitean tähtiseuraohjelmaa ja Kuurojen Liiton yhdistysohjelmaa. 
 
Ohjelma tukee seuroja tarjoamalla monenlaisia työkaluja toiminnan kehittämiseen. Räätälöity ohjelma mahdollistaa toiminnan kehittämisen seurojen ehdoilla.  Ohjelman raakaversio valmistuu keväällä 2022 ja hiotaan pilottijakson myötä lopulliseen muotoonsa vuonna 2023.
 
Seurojen laatuohjelman työryhmään kuuluvat:
Teresa Tiainen, koordinaattori
Joonas Lehtimäki, liiton hallitus
Iina Uhlenius, Hero 
Heidi Joffel, Woikkis
Tero Suominen, Gepardit 
Tony Jouhilampi, Valpas