Finlands Dövas Idrottsförbund SKUL har glädjen att ge ut en ny guide för möten med döva och hörselskadade idrottare

Finlands Dövas Idrottsförbund SKUL har glädjen att ge ut en ny guide för möten med döva och hörselskadade idrottare.

Syftet med guiden är att ge instruktörer/tränare stöd när de kommer i kontakt med hörselskadade idrottare. Vi har sammanställt informationen, som funnits spridd på olika håll, i en handbok med tips om bemötande och kommunikation med idrottare som har olika slags hörselskador.

Vi hoppas att guiden ska vara till nytta och glädje. Dela den gärna på er webbplats, i sociala medier, till idrottsföreningar och alla som kan ha nytta av guiden. Vi hoppas att alla vill främja hörselskadades och teckenspråkigas idrottsglädje tillsammans med oss.

Guiden är sammanställd av SKUL i samarbete med olika organisationer inom hörselbranschen och med projektunderstöd från Kultur- och undervisningsministeriet.

Om guiden väcker frågor eller om ni vill ha mera information, är ni hjärtligt välkomna att ta kontakt.

Motion och idrott tillhör alla, också hörselskadade.

Med vänliga hälsningar,
Heli Romu
projektkoordinator

https://www.skul.org/wp-content/uploads/2022/10/Guide-for-moten-med-horelseskadade-idrottare.pdf

Suomen Kuurojen Urheiluliitto SKUL ry:llä on ilo julkaista uusi opas kuulovammaisen liikkujan kohtaamiseen. 

Oppaan on tarkoitus toimia ohjaajien/valmentajien tukena, kun he kohtaavat kuulovammaisia liikkujia. Hajallaan olleesta tiedosta olemme nyt koonneet yhteen oppaaseen vinkkejä erilaisten kuulovammaisten liikkujien kohtaamiseen ja kommunikaatioon heidän kanssaan.

Toivomme tästä oppaasta olevan iloa ja hyötyä. Opasta saa mielellään jakaa eteenpäin verkkosivuillenne, sosiaalisessa mediassa, urheiluseuroille ja kaikille, jotka voisivat hyötyä oppaasta. Toivomme kaikkien edistävän kanssamme kuulovammaisten liikunnan iloa.

Opas on tehty yhteistyössä eri kuulo-alan järjestöjen kanssa. SKUL on saanut tätä varten hankeavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Mikäli oppaasta herää kysymyksiä tai haluatte lisätietoja, olette sydämellisesti tervetulleita olemaan yhteydessä.

Liikunta kuuluu kaikille, myös kuulovammaisille.

Ystävällisin terveisin
Heli Romu
hankekoordinaattori

https://www.skul.org/wp-content/uploads/2022/01/Opas-kuulovammaisen-liikkujan-kohtaamiseen.pdf