Kevään liittokokous järjestettiin lauantaina 15.4.2023 Helsingissä 

Suomen Kuurojen Urheiluliiton sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin lauantaina 15.4.2023 Helsingissä. Kokouspaikkana toimi historiallisen hieno hotelli Arthur.  Edustettuina oli 9 jäsenseuraa 12 edustajalla. Muilla paikallaolijoilla oli läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kiitos kokouksessa toimineille toimihenkilöille. Liiton kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus sekä vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastuslausunto, ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Sääntömääräisten asioiden lisäksi esiteltiin hallituksen esitys sääntömuutoksista, jotka liittyvät Olympiakomitean kurinpitolautakunnan jäseneksi liittymiseen sekä henkilöjäsenyyden lisäämiseen liitolle. Kumpikin esitys hyväksyttiin, mutta henkilöjäsenasiasta äänestettiin.

Henkilöjäsenyydellä voimme kannustaa uusia ihmisiä liiittymään jäseneksi toimintaamme, mutta kannustamme aina ensisijaisesti liittymään seuran jäseneksi. 25 euron vuosimaksu on voimassa vuoden 2023 loppuun. Henkilöjäsenellä ei ole äänioikeutta liittokokouksissa; äänioikeus on vain yhteisöjäsenillä, eli liiton alaisilla seuroilla.

Lisäksi muissa asioissa hyväksyttiin esityksen mukaisesti tuore Reilun kilpailun ohjelma, järjestön oma matkustussääntö ja nuorisojaoston perustaminen. Nuorisojaoston perustamiselle ja suunnittelulle annetaan rauhassa aikaa. Tärkeintä on tukea nuorten osallisuutta ja vaikuttamista tulevaisuudessa. Järjestön oma matkustussääntö puolittaa valtion kilometrikorvaukset, mutta päivärahan suuruus pysyy ennallaan. Järjestön oman matkustussäännön käyttöön ottamisella pyritään katsomaan tulevaisuuteen. Yleisten kilpailusääntöjen päivitys siirrettiin käsiteltäväksi liiton syyskokoukseen. 

Vaasan Wellaksen evästys yhteisten etätilaisuuksien järjestämisestä sai kannatusta ja asiaa ideoitiin lisää seuraseminaarissa. 

Vuonna 2022 tehtiin sääntömuutos, jonka johdosta vuodesta 2023 eteenpäin SKUL:lla siirrytään kahden kokouksen malliin – liiton kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Syyskokous järjestetään sunnuntaina 22.10.2023 Lappeenrannassa. Järjestäjänä Etelä-Karjalan Kuurojen liikuntajaosto Sisu. Lauantaina 21.10. järjestetään valmisteleva seuraseminaari. 

Nähdään Lappeenrannassa sankoin joukoin ja samalla juhlitaan 1-vuotiasta Sisua! 

Tutustu kevätkokouksen pöytäkirjaan tästä.

Materiaalit:

Voimassaolevat säännöt 2023
Liiton oma matkustusohje 2023