Kysely monikielisyydestä liikunnassa

Vastaa kyselyyn monikielisyydestä liikuntatoiminnassa

Liikuntatietellinen seura LTS selvittää kyselyllä liikuntayhteisöjen kielellistä moninaisuutta ja siihen liittyviä käytäntöjä. Liikuntayhteisö tarkoittaa mitä tahansa joukkuetta, ryhmää tai kaveriporukkaa, jossa harrastetaan liikuntaa tai urheilua. Kyselyllä haluamme saada selville kuinka monikielistä suomalainen liikuntatoiminta on, mitä kielellisestä moninaisuudesta ajatellaan liikuntakentillä sekä missä ja miten monikielisyys ilmenee liikuntatoiminnassa.

Kysely auttaa paikantamaan hyviä ja ei niin hyviä käytäntöjä ja siten kehittämään liikuntatoimintaa kielellisesti moninaisessa väestössä niin, että viittomakieliset ovat yhtälailla huomioituna. 

Kysely on tarkoitettu kaikille liikkujille ja liikuntakentän toimijoille.

Kaipaamme vastauksia myös henkilöiltä, jotka liikkuvat yksikielisissä eli pelkästään viittomakielisissä ryhmissä tai joukkueissa. 

Voit vastata kyselyyn 12.4.2024 saakka suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi tai englanniksi.

Linkit:

Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuille, jossa on kysely myös suomeksi ja venäjäksi:
https://www.lts.fi/tutkittua-sovellettua/hankkeet/kielikaytannot-liikuntayhteisoissa.html

Suomen kielellä voit vastata tässä:                                                                                                                           https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ff0e393c-67bd-45c2-a920-1fc7f5dbc69d?displayId=Fin3013338