Sinusta liikuntakoordinaattorin sijainen?

Liiton Sporttitalon kolmas työpiste kaipaa tekijää! Sinulle on tarjolla monipuolinen liikuntakoordinaattorin työ, jossa päivät eivät ole samanlaisia. Olet ahkera, joustava, innostava ja pystyt tekemään erilaisia työtehtäviä päivän aikana liukuvasti. Jos tunnet yhtäläisyyksiä – jatka ilman muuta lukemista.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) on perustettu vuonna 1920 ja olemme Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö. Liitossa on 12 jäsenseuraa ja jäseniä yhteensä noin 1000. SKUL toimii jäsenseurojensa keskusjärjestönä ohjaten ja kouluttaen heidän toimintaansa.

SKUL:n päätavoitteena on luoda mahdollisimman tasa-arvoiset liikunta- ja urheiluolosuhteet maamme kuulovammaisille ihmisille. Liittomme kohderyhmänä ovat viittomakieliset ja muut kuulovammaisryhmät (sisäkorvaistutteiset ja huonokuuloiset).

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry hakee 9.8.2021 alkaen liikuntakoordinaattorin sijaista ajanjaksolle 9.8.2021 – 13.9.2022, tehtävä on määräaikainen nykyisen liikuntakoordinaattorin opintovapaan johdosta. Liikuntakoordinaattorin tehtävässä vastaat liiton liikuntatoiminnasta yhteistyössä liiton jäsenseurojen ja liiton eri yhteistyötahojen kanssa. Työssä hoidat pääsääntöisesti liikuntaohjauksia, eri liikuntatoimintojen suunnitteluita ja valmisteluita. Vastaat liiton liikuntasuunnittelusta ja koordinoinnista yhdessä liiton seurakoordinaattorin ja toiminnanjohtajan kanssa.

Hakijoilta edellytetään seuraavia asioita:

  • Tehtävään soveltuvaa koulutusta tai muulla tavalla osoitettua osaamista
  • Hyvää tuntemusta ja kokemusta järjestö- ja seuratoiminnasta kuntakentän lisäksi
  • Vastuutuntoisuutta ja itseohjautuvuutta eri työtehtävien kanssa
  • Esiintymis- ja kommunikointitaitoa suomalaisella viittomakielellä
  • Hyvä suomen ja englannin kielen taito kirjallisesti
  • Hyvä viitottu ja kirjallinen sosiaalisen median käyttäminen ja hallinta

Palkkauksessa käytetään Paltan urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Työaika viikossa on 37,5 tuntia. Ilta- ja viikonlopputyöt sisältyvät työaikaan. Työ suoritetaan ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla ja muut työmatkat sovitaan erikseen. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika. Liikuntakoordinaattori työskentelee suorassa vuorovaikutuksessa liiton toiminnanjohtajan ja seurakoordinaattorin kanssa. Työskentelypaikkana on Sporttitalo Helsingissä.

Pyydämme hakijoita lähettämään vapaamuotoiset hakemukset ansioluettelon kera pe 23.7.2021 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen juha.vahtera@skul.org. Tutkinto- ja työtodistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Mahdolliset haastattelut tehdään ti 27.7.2021 Helsingissä.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Juha Vahtera
juha.vahtera@skul.org
050 467 1202 / vain tekstiviestit