Suomen Kuurojen Urheiluliitto järjestää koulutuksen kuulovammaisen liikkujan ja urheilijan kohtaamisesta

 

Tavoitteena on tukea yhdenvertaisen liikkumisen toteutumista, niin että jokaisella on mahdollisuus osallistua, yhdessä ja erikseen. Suomen Kuurojen Urheiluliiton koulutus käsittelee kuulovammaisuutta liikunnassa ja urheilussa. Koulutus on maksuton ja on suunnattu urheiluseura- ja lajiliittotoimijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Koulutus lisää tietoisuutta kuurojen ja huonokuuloisten liikkujien ja urheilijoiden kohtaamiseen. Koulutus tarjoaa monipuolisesti tietoa ja käytännön työkaluja toiminnan tueksi. Osallistujat saavat käyttöönsä havainnollistavan opetusvideosarjan, josta on apua kaikille arjen liikuntaympäristöissä. 

Maksuton koulutus järjestetään etäkoulutuksena keskiviikkona 28.8. klo 18:00-19:30.
Ilmoittautuminen SuomiSportin kautta maanantaihin 26.8. mennessä. 

Lisätietoja koulutuksesta.

“Urheilu kuuluu kaikille!”, on mottomme, joka ohjaa toimintaamme. 

Onko seurojen toiminta kaikille avointa vai oikeasti kaikille avointa? Tämä kysymys herätti tarpeen seurojen ja liittojen koulutukseen myös kuulovammaisuuden osalta. Kuulovammaisuus jää usein huomiotta, vaikka urheiluorganisaatio muutoin ottaisi huomioon yhdenvertaisuuden. 

Mitä asioita tulisi huomioida, että seuran toiminta on kaikille yhdenvertaista ja avointa. Erilaisia liikkujia on paljon, ja jokaisen mukaan ottaminen liikuntatoimintaan ei ole vaikeaa. Tarvitaan vain ymmärrystä kohtaamiseen ja tietoa. 

Kuulovammaisuus on laaja käsite. On paljon monipuolisesti liikkuvia kuuroja viittomakielisiä, myös huonokuuloisia, sisäkorvaistutetta käyttäviä lapsia, nuoria, aikuisia ja senioreita. Ja kaikkien heidän huomioiminen auditiivispainotteisessa liikuntakulttuurissa tärkeää. On paljon erilaisia visuaalisia tapoja, joilla äänen sijaan voi viestiä asioista. Erilaiset viestintämuodot ja -tavat auttavat jokaista liikkujaa. Myöskään viittomakieli ei ole este kohtaamiselle; tulkkipalvelut toimivat hyvin. Moni käyttää myös puhuttua kieltä. On vain tärkeä tietää kuinka huonokuuloisen kanssa toimitaan myös puhutulla kielellä.  

-Pienten huomioiden kanssa jokaisen mukaan ottaminen on hyvin sujuvaa. Idea kaikille avoimeen maksuttomaan koulutukseen lähti siis suoranaisesta tarpeesta tiedon jakamiseen urheiluseuroille ja lajiliitoille, vastaa Suomen Kuurojen Urheiluliiton (SKUL ry:n) toiminnanjohtaja Sini Savolainen

– Lähdimme suunnittelemaan koulutusta, tavoitteena  monipuolisen tietoisuuden lisääminen, niin että koulutukseen osallistuvat seura- ja lajilittotoimijat saavat mahdollisimman paljon käytännön työkaluja oman toimintansa tueksi. Monessa seurassa olisi kiinnostusta avata osallistumisen mahdollisuuksia yhä laajemmin, jos vain olisi tietoa miten, Savolainen lisää. 

Suomen Kuurojen Urheiluliitolla on opittu myös erilaisista hankkeista, joista Inkluusiohanke sekä Liikuntakaveri-hanke koskettavat hyvin urheiluseuroja sekä lajiliittoja. 

Liikuntakavereiden tarkoitus on tukea lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kuulokynnyksen madaltamista. Aikuiset liikuntakaverit käyvät liikuntakokeiluissa yhdessä kuulovammaisen nuoren kanssa. Liikuntakaveri tukee nuorta myös kommunikaation osalta, kertoo hankeen koordinaattori Nelli-Sofia Tarvajärvi

– Inkluusiohankkeen tavoitteena on tuoda kuulovammaiset liikkujat ja urheilijat eri toimintoihin mukaan inkluusioperiaatteella, jotta heillä on mahdollisuus urheilla ja liikkua yhdenvertaisesti lajiliittojen ja seurojen toiminnassa, Heli Romu kuvailee.

 

Kummankin hankkeen toiminakausi loppui kesällä 2024 pilotoinnin osalta, mutta pyrimme saamaan hankkeille jatkorahoituksen toimimman edelleen edistämiseen.

Liikuntakaverihanke: https://www.skul.org/hankkeet/liikuntakaverihanke/

Inkluusiohanke: https://www.skul.org/hankkeet/inkluusiohanke/

Mikä SKUL ry? 

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL) on Suomen vanhin vammaisurheilujärjestö, joka palvelee kattojärjestönä kuulovammaisia liikkujia ja urheilijoita. SKUL:n päätavoitteena on luoda mahdollisimman tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet ja olosuhteet maamme kuuroille, huonokuuloisille ja viittomakielisille liikkujille. Liittomme kohderyhmänä ovat viittomakieliset ja muut kuulovammaisryhmät, myös sisäkorvaistutteen käyttäjät ja huonokuuloiset ovat keskeinen kohderyhmä, lapsista ja nuorista aikuisiin ja ikäihmisiin. Olemme yhteiskunnassa suunnannäyttäjä ja yhdenvertaisuuden edistäjä. Kieli tai kuulo ei saa olla kynnys toimintaan osallistumiseen.