Kaikki yhdessä!

Olen Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n ”uunituore” puheenjohtaja ja tiedän astuneeni isoihin saappaisiin edeltäjäni Jussi Raision ansiokkaiden puheenjohtajuuskausien jälkeen. Henkilökohtaisesti näen Raision jättämän paikan haasteena ohjata liittoamme eteenpäin yhteiskunnan muuttuessa koko ajan. Liittomme toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien toiminta-avustuksien varassa, käytännössä meillä on valtuudet toimia parhaaksi katsomallamme tavalla kuurojen urheilussa. Kuitenkin meidän tulee muistaa, ettei kaikkea voida toteuttaa haluamallamme tavalla – seurojen ajatukset ja ehdotukset ovat tärkeässä asemassa. Tähän sisältyy myös kuurot urheilijamme, liitto pyrkii auttamaan heitä kohti menestystä resurssiensa puitteissa.

Onko kuurojen urheilussa seura- ja lajiyhteistyötä? Mielestäni ei ole, koska toimintatavat ovat vielä vahvasti vuosikymmenten takaiseen toimintaan pohjautuvaa. Perinteet toki ovat vahvasti läsnä ja nämä on luonnollisesti muistettava. Menneisyyden tapahtumiin emme voi tuudittautua saati jäädä lepäämään keinutuoliin. Ajan saatossa on huomattu, että muutoksia tulee – halusimmepa tai emme, niin kehitystä on myös tapahduttava. Tällä en tarkoita, että kaikki pitäisi tehdä uusiksi vaan sitä, että olemme valmiita vastaanottamaan uutta rakentaen vanhan pohjan päälle. Toki on muistettava olla positiivisen kriittinen eikä hypätä suoraan tuosta vain uuteen.

Mielestäni yhteisyötä voidaan lisätä paljon eri lajien kesken kuten myös seurojen keskinäistä yhteistyötä, esimerkiksi yhteisten virkistystapahtumien muodossa. Vuosikymmeniä sitten kuurojen urheiluseuroissa oli paljon jäseniä, nykyisin seurojen aktivisuus omien tapahtumien järjestämisessä on laantunut jäsenistön vanhentuessa – kenties nyt on aika aloittaa seurojen välisten tapahtumien järjestäminen. Monissa seuroissa aktiiviset tekijät alkavat olla vähissä, samoin heidän jaksaminen puurtaa yhteisen hyvän eteen vähenee. Nykyisten ja uusien toimijoiden tulee rohkeasti pyrkiä ottamaan uusia tuulia ja virikkeitä mukaan toimintaansa.

Kaikkea vastaan ei voi taistella, vaan on oltava rohkeasti valmis ottamaan vastaan uusia ajatuksia ja ideoita. Nyky-yhteiskunnassa talous on merkittävässä asemassa, mutta myös toisistamme välittäminen toimii edelleen aikojen alusta lähtien. Mikään mahti ei voita toisistamme välittämistä, tärkein voimavaramme on juuri tässä. Maailmalla on paljon poliittisia tapahtumia, kuten esimerkiksi Ukrainan tapahtumat paraikaa, jotka luonnollisesti vaikuttavat myös urheiluun, myös kuurojen urheiluun. Hieman olemme huolissamme Ukrainan tilanteesta, tuleeko se vaikuttamaan talvi-Deaflympicsiin joka pidetään keväällä 2015 Venäjällä.

SKUL on valmis auttamaan seuroja asioissa, olkaa rohkeasti yhteydessä liittoon päin ja pohditaan miten toimintaa voisi kehittää eteenpäin. Yhtenä toimintamuotona liiton puheenjohtaja, allekirjoittanut itse, aloittaa seurakäynnit. Toivon seurojen ottavan aktiivisesti yhteyttä minuun, jotta voidaan sopia seurakäynneistä.

Haastan jokaisen lukijan olemaan yhteydessä omaan kuurojen urheiluseuraansa ja pohtimaan miten seuran toimintaa voisi aktivoida. Samalla haastan jokaisen urheiluseuran johtokunnan olemaan yhteydessä liittoon päin, kuinka voimme kehittää liiton ja seurojen välistä yhteistyötä.

Kristian Lantto
puheenjohtaja

X