Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry > Om Finlands Dövas Idrottsförbund

Om Finlands Dövas Idrottsförbund

Bakgrund

Detta är SKUL:s officiella hemsida. Här hittar du information om förbundets verksamhet. Webbsidorna är främst på finska, men en del av materialet finns också på teckenspråk.

Allmänt

Finlands Dövas Idrottsförbund (SKUL) grundades år 1920 och är den äldsta handikappidrottsföreningen i Finland.
SKUL är en medlemsorganisation i VALO Finlands Idrott rf, som verkar i hela landet med ett årligt verksamhetsbidrag från undervisningsministeriet.

SKUL har 14 medlemsklubbar och totalt cirka 1 100 medlemmar. Den nordligaste medlemsklubben verkar i Uleåborg. SKUL fungerar som centralorganisation för medlemsklubbar som styr och leder deras verksamhet och erbjuder utbildning.

SKUL:s främsta mål är att skapa jämställda förhållanden för motion och idrott för de hörselskadade i vårt land. Vårt förbund betjänar främst döva och teckenspråkiga. Även andra hörselskadade, till exempel personer med cochleaimplantat eller nedsatt hörsel, utgör en viktig målgrupp.

SKUL:s har en mycket aktiv tävlingsverksamhet. Tävlingar ordnas på alla nivåer: FM, NBM, EM, VM samt sommar- och vinter-OS (Deaflympics). Det viktigaste idrottsevenemanget är Deaflympics, som är erkänd av Internationella olympiska kommittén (IOK).
SKUL är medlem i Internationella dövidrottsförbundet (ICSD), en organisation som är officiellt erkänd av IOK.
Förbundet är även en aktiv medlem i Europeiska dövidrottsförbundet (EDSO) och det nordisk-baltiska dövidrottsförbundet NBDSF.

SKUL sysselsätter tre heltidsanställda: verksamhetsledare Juha-Matti Aaltonen, idrottsinstruktör Juha Sandell och sekreterare Lea Kolhanen, samt som deltidsanställd ekonomiansvarig Jukka Hurtamo. Förbundets kontor ligger i Åbo och där arbetar verksamhetsledaren och sekreteraren.

Mer information om vår verksamhet:
skul@skul.org

www.skul.org
www.edso.eu
www.ciss.org

 

Päivitetty

X