SKUL:n tiedotustoiminta murrostilassa?

Viime aikoina on tullut selkeitä signaaleja siitä, että SKUL:n tiedotustoiminta on nykymuodossaan voimakkaan kehittämisen tarpeessa, sekä sisäisen että ulkoisen tiedottamisen toimialueella.  Lisäksi liiton organisaatiota ja sen rakennetta tulisi myös tarkastella uudelleen. Tässä kirjoituksessa pohditaan lähinnä liiton tiedottamiseen liittyviä haasteita.

Uusiutuminen ei olisi itseisarvo, vaan SKUL:n tavoitteena olisi kehittää toimintaansa vastaamaan nykyistä enemmän seurojen ja lajijaoston tarpeita mm. sosiaalisen median olemassa olevia tekniikoita hyödyntäen.
Mitkä sitten ovat nämä mm.  jäsenseurojen ja lajijaostojen tarpeet, jotka vaihtelevat jäsenmäärän, seuran maantieteellisen sijainnin ja oman tahtotilan tai aktiivitason mukaan. Jokaisella liiton 13 jäsenseuralla on siis omat toimintaympäristönsä, tavoitteensa ja tarpeensa, joita ei voi suoraan keskenään suoraan verrata toisiinsa.
Yksi selkeästi esille tullut asia on se, että liiton jäsenseurojen keskinäistä yhteistyötä sekä kommunikointia liiton hallinnon suuntaan ja päinvastoin, tulisi ehdottomasti kehittää.  Tämä asia vaatii luonnollisesti kaikilta yhteistä tahtotilaa olla aidosti kehitystyössä mukana.

Sosiaalisen median hyödyntäminen olisi lyhyellä aikavälillä varmasti nopein ja kustannustehokkain tapa kehittää kommunikaatiota ja yhteistyötä liiton eri toimielimien kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoittaisi automaattisesti, että liiton sisäinen toiminta kehittyisi myös laadullisesti.
Mitä laadulla tässä yhteydessä tarkoitetaan ja mitkä ovat nämä laadun mittarit?  Onko se itse tiedottamisen ja kommunikoinnin lisääntyminen? Lisääntyisikö seurojen toiminta-aktiivisuus ja mielekkyys myös konkreettisesti? Konkreettisella aktiivisuudella seuratasolla tarkoitan sitä, että lisääntyisikö fyysinen harrasteliikunta, kilpaurheilutoiminta tai muu vapaa-ajan toiminta seurojen jäsenistössä.

Myös tiedottamisen ja kommunikoinnin laatua tulisi tarkastella.  Muutoin eräänä uhkakuvana olisi, että ihmisiä ei saataisikaan jalkautumaan, liikkeelle, vaan somesta tulisi ns. yleistä viihdettä tai penkkiurheilua, jossa vain määrä on laatua. Toki edellä mainittuja asioitakaan ei tule väheksyä tai aliarvioida. On sanottu, ettei ns. huonoa julkisuutta tai tiedottamista ole olemassa vaan pääasia on, että keskustellaan ja siten kaikki muut asiat liittyisivät toisiinsa enemmän tai vähemmän.
Tulee kuitenkin muistaa, että liiton keskeisenä tavoitteena on liikunta- ja urheilutoiminnan kehittäminen sen kaikissa muodoissa.

SKUL:n liittokokous pidettiin Tampereella 8.4. Liiton hallituksen jäseniksi valittiin kaikki erovuorossa olleet jäsenet.
Tämän jäsenseurojen yksimielisen valinnan voi tulkita myös siten, että liiton jäsenseurat ovat tyytyväisiä liiton nykytoimintaan.  Seurat siis luottavat nykyhallituksen harkintakykyyn kehittää liiton toimintaa. Tätä mandaattia hyödyntäen liiton hallituksella on luottavaiset työskentelymahdollisuudet reagoida lyhyelläkin aikavälillä ja kehittää näitä esille tulleita tarpeita. Liiton hallitus ja työntekijät kokoontuvat tämän kuun lopulla. Tarkoituksena on luoda lyhyen ja keskivälin aikajaksolle selkeä toimintastrategia, johon sisältyy myös liiton tiedotustoiminnan kehittäminen. Tähän palataan myöhemmin.

X